Когато се прави анализ на рисковете за развитие на различни заболявания, на първо място трябва да се обръща внимание на факторите, които присъстват в ежедневието на всеки един от нас.

Например, миещите средства много експерти смятат за заплаха за здравето на дихателните пътища. Периодично се появяват изследвания, посветени на този въпрос.

Хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/ и почистващи препарати

Накратко за ХОББ – какви са провокиращите фактори

ХОББ – това е термин, обединяващ 2 патологии – хронични патологии и емфизем на белите дробове.

Това е прогресиращо заболяване, основни рискови фактори за което са възраст, тютюнопушене и мръсен въздух.

Под последното се подразбират професионални рискове под формата на вдишване на вредни за здравето съединения – според оценки на експерти, от 15% до 20% от случаите на ХОББ са свързани именно с този фактор.

Има също и вариант за генетична предразположеност към ХОББ.

Човек се ражда с недостиг на алфа-1-антитрипсин в кръвния серум, което е предизвикано от мутации на определени гени, получени от родителите.

В този случай ХОББ се развива още в детска възраст, но тези случаи са около 1% от общия брой.

С прогресирането на болестта е възможна загуба на апетит, отоци на краката, патологично отслабване, кашляне на кръв.

Излекуването от ХОББ е невъзможно, но симптомите могат да се облекчат съществено и животът на болния да се удължи с доста години. Пушенето е строго забранено при това заболяване.

Почистващи средства и рискове за здравето

Препаратите за почистване предизвикват доста въпроси у лекарите.

В техния състав влиза голямо разнообразие от активни съставки, много от които сами по себе си потенциални рискови фактори за развитие на алергия, кожни заболявания, екзема.

Сред възможните механизми на негативно въздействие на почистващите препарати е раздразнение на лигавиците, на кожата, отслабване на защитните функции на епителната бариера, а също и потенциалната алергенна природа на техните отделни компоненти.

От една страна, в бита тяхното използване не повишава риска от белодробни заболявания.

През 2019 г. са публикувани резултати от изследване на холандски учени, които доказват, че почистващите средства под формата на спрейове не повишават вероятността от бронхиална астма при възрастни жени, използващи ги при почистване на техните домове.

Ако при бременност се използват почистващи препарати се повишава риска от заболявания на дихателните пътища при детето в ранна възраст.

Почистващите препарати предизвикват ХОББ

Болестта най-често се разглежда като последствие от професионално излагане на вредни вещества.

Сред тях са пари на химически съединения, прах, вредни за здравето газове, микрочастици – азбест и др.

Сред професиите, тясно свързани с използването на тези вещества – здравни работници, работещи в химическо чистене и др., където са заети основно жени.

През есента на 2019 г. бяха публикувани резултати от изследване, в което са взели участие повече от 73 000 американски медицински сестри.

Нито една от тях в началото на участието в проекта не страдала от ХОББ.

Наблюдения са провеждани от 1989 г., като през целия този период са провеждани проучвания и прегледи веднъж на 2 години.

Всяка седмица са използвани дезинфекциращи средства за почистване на повърхности – 22,9% и медицински инструменти – 19%.

Според получените от мащабното изследване данни, някои препарати повишават риска от развитие на ХОББ. В този списък попадат вещества, които съдържат:

  • Глутаров алдехид;
  • Белина – воден разтвор на натриев хипохлорид;
  • Кислородна вода;
  • Спирт и амоняк.

Тези дезинфекциращи средства увеличавали при хората, които работят с тях риска от развитие на ХОББ с 25-36%, нито пушенето нито астматичните пристъпи оказвали влияние на тези стойности.

От 40% до 70% от хората с ХОББ живеят не повече от 5 години след поставянето на диагнозата.

Съединения като етанол, белина, които влизат в състава на обикновените, битови почистващи средства, също често се използват за дезинфекция на бани и тоалетни.

Тези агресивни химически вещества при редовно вдишване, сравнимо по честота с почистването на болница, могат да увредят белите дробове и да се превърнат във фактор за развитие на белодробната болест и при обикновените домакини.

В рамките на изследването се установява, че т.нар. ензимни почистващи средства са без такова разрушително действие.