С каква цел ходим на зъболекар? Да излекуваме болен зъб, за професионална хигиена на устната кухина, за избелване. Повечето от нас смятат, че денталната медицина е тясна специалност, а компетентността на зъболекарите се ограничава само до венци и зъби. Но това не е така.

Състоянието на устната кухина и на захапката са тясно свързани с вътрешните органи, скелета и със стойката, което се потвърждава от множество изследвания.

Как захапката влияе на стойката и защо е толкова важен комплексния подход при лечението?

Неправилна захапка и външност

Състоянието на захапката, особено на лицево-челюстната област, определя чертите на лицето. Зъболекарите още щом видят пациента могат да предположат наличие на най-различни здравословни проблеми и на индивидуални особености.

Когато предните зъби на горната челюст са издадени значително напред, зъболекарят поставя диагноза удължена или дистална захапка.

При такива случаи подбрадичката изглежда по-малка, отколкото е всъщност. Лицето изглежда като изненадано, нерешително, а емоциите е трудно да се разчитат.

Визуално лицето изглежда по-малко при дълбока захапка, когато долните зъби покриват горните на повече от половината. Лицето изглежда малко сплескано, а високото чело само усилва това усещане.

При отворена захапка, когато горните и долните зъби в покой не затварят предния дъвкателен отдел, устата винаги е полуотворена.

Така изглеждат изненадани, а в някои случаи, дори и глуповати. За да се създаде това усещане влияние оказват обикновено прекалено сухите устни, коричките по тях.

Положението на горната и долната челюст една спрямо друга, а също и на костите на лицевия скелет определят облика на един човек.

Логично е да се предположи, че точно неправилната захапка може да стане причина за нежелани промени – вдлъбнати бузи, тежка подбрадичка и др.

Черепът като част от скелета

Зъбите и двете челюсти са съставна част на т.нар. стоматогнотична система, която е със сложна структура и още по-сложно взаимодействие между отделните компоненти.

В нейния състав влизат:

  • Меките тъкани и мускулите на главата и на шията;
  • Всички кости на черепа;
  • Темпоромандибуларната става;
  • Лимфната и нервната система;
  • Кръст и опашка.

Всички тези структури са тясно свързани една с друга. И при най-малки изменения в едната област се формират нарушения във функционирането на системата като цяло.

Нека да погледнем към ръката си. Какво виждаме? Пръсти – те изпълняват важна роля и правилно функционират, но те са неразривно свързани с дланта, а тя на свой ред с предмишниците, раменете и цялото тяло.

По същия начин зъбите, челюстта и костите на черепа, меките тъкани – това е всеобща система, а не автономни единици.

И ако зъбите са в неправилно положение, а някои техни единици отсъстват – това са фактори, които влияят на мускулите и ставите на главата и на шията.

Постепенно влиянието се разпространява – към целия опорно-двигателен апарат.

При различни видове неправилна захапка ставите, шията, гръбнака се намират в неправилно положение, влияят на гръбначния стълб, което води до компесаторни изменения в неговото положение и функциониране.

Да почувстваме себе си

За да усетим върху себе си как захапката влияе на стойката, можем да направим следния експеримент.

Да наклоним глава назад, леко да стиснем зъби. В такова положение дъвкателните зъби първо прилепват едни към други.

Ако пък наведем главата напред, първо горните и долните предни зъби влизат в контакт едни с други.

Устойчивостта и вертикалната поза са тясно свързани с опорно-двигателния апарат и с лицево-челюстната област, макар и в този случай да участват още и вестибуларната и зрителната система.

Когато гледаме един човек, можем да забележим, че центровете на тежестта на главата, на раменния пояс, на бедрата, на коленете и на стъпалата се намират на една вертикална ос. На такива критерии отговаря правилно развитата стойка.

Как да решим проблема със зъбите и стойката

В съвременната практика се използва кинезиологично лечение. Този метод дава възможност да се върне красивата и равна стойка, да се нормализира функционирането на лицево-челюстната област.

При преминаване на такова лечение се установява изменение не само на външността, но и на походката, а също и значително подобряване на здравословното състояние.