Полип на сигмовидното черво – това е често срещано патологично състояние, при което в областта на отдела на дебелото черво се формира доброкачествено образувание. Обуславя се от разрастване на лигавичния слой.

В преобладаващия брой случаи тази патология не се съпровожда с каквито и да е клинични проявления.

Изключения са случаите, когато полипозният израстък е с твърде големи размери или присъстват различни неблагоприятни фактори.

Полип на сигмовидното черво – от какво се предизвиква

Прогнозата при това състояние обикновено е благоприятна. Но в редки случаи този патологичен процес се усложнява с кръвотечения, които впоследствие водят до анемии, чревна непроходимост и дори възникване на злокачествени образувания.

Полипите на сигмовидното черво са доста често срещан проблем. Според статистиката се откриват при приблизително 20% от хората.

Повечето хора дори не се досещат за съществуващото заболяване, тъй като то не създава дискомфорт по никакъв начин.

Интересен е фактът, че в дебелото черво доста по-често се образуват полипи, отколкото в тънкото.

Установено е, че мъжете в малко по-голяма степен са предразположени към развитие на този патологичен процес. Никаква зависимост от възрастта не се установява.

По своята същност полипът – това е разраснала се обвивка. Полипозните израстъци е възможно да имат най-различни размери и форми.

Някои от тях са разположени на тънко „краче”, а други се характеризират с широка основа. Непосредствено в сигмовидното черво се установяват както единични, така и множествени образувания.

Какви са причините за полипи в сигмовидното черво

Не са изяснени точните причини, поради които възниква тази болест. Повечето учени са на мнение, че специфичните изменения в лигавицата се формират в мястото, където присъства хроничен възпалителен процес.

За развитието на хроничното възпаление могат да способстват прекарани инфекциозни заболявания, травмиращи въздействия, включително и твърде плътни фекални маси.

Също допринасят и възпалителни огнища в други отдели на стомашно-чревния тракт.

С това заболяване значително по-често се сблъскват хора, които не ядат достатъчно растителни храни, богати на фибри.

Съществуват още няколко теории за механизма за развитие на този патологичен процес. Според една от тях полипите са в резултат от неправилно залагане на тъканите във вътреутробния период.

Също някои учени изказват мнение за наследствен характер на това заболяване. Сред другите възможни причини са дивертикулоза и хронични проблеми с кръвоснабдяването на сигмовидното черво.

Симптоми при полип на сигмовиното черво

Това заболяване в преобладаващия брой не се съпровожда със симптоми. Понякога за болестта може да сигнализира чревно разстройство под формата на диария.

Също в редки случаи се наблюдава умерено изразен болков синдром, локализиращ се в лявата половина на корема

В случай ако полипозният израстък е бил травмиран, във фекалните маси се установяват примеси кръв.

При повторни кръвотечения, особено от големи новообразувания, е възможно да се присъединят симптоми, сигнализиращи за развитие на анемия.

Полипите с големи размери могат да способстват за възникване на чревна непроходимост.

В този случай се развиват най-често следните симптоми: остра болка, метеоризъм, чревни разстройства, а също и гадене, преминаващо в повръщане.

Това състояние е много опасно и изисква оказване на незабавна медицинска помощ.

Диагностика и лечение на болестта

Това заболяване е на практика невъзможно да се заподозре само въз основа на съпътстващи клинични проявления.

Първо, необходимо е провеждане на палпаторно изследване на корема. Също е показен анализ на изпражнения за скрита кръв. Водеща е ролята при диагностиката на иригоскопия, ректоманоскопия или колоноскопия.

В хода на ендоскопско изследване се препоръчва вземане на материал за биопсия, който впоследствие се изпраща за хистология.

Лечението на полипи предполага провеждане на хирургична интервенция. Възможно е да се използват както ендоскопски, така и традиционни хирургични методи.

В този случай всичко зависи от локализацията и размерите на новообразуванието, а също и от наличието на съпътстващи усложнения.

Профилактика на развитие на полипи на сигмовидното черво

Причините за образуването на полипи в тази част на дебелото черво не са изяснени, затова и препоръки за профилактика не могат да бъдат дадени.

Единствената е своевременно лечение на съществуващи възпалителни огнища в дебелото черво.