На днешното си редовно заседание, което се проведе чрез видеоконферентна връзка, Министерският съвет гласува отпускането на допълнителни средства за закупуване на 42 високопроходими линейки, които ще са снабдени с най-модерното оборудване за спасяване на живота на пациентите и ще са от тип В.

Над 2,5 млн. отпуска правителството за високопроходими линейки

С тях трябва да бъде подсигурен автопарка на Центровете за спешна медицинска помощ, те са необходими най-вече за областите, в които теренът е преобладаващо пресечен, достъпът до населените места е труден, особено в предстоящите есенни и зимни месеци.

Затова и тези средства, по какъвто и начин да бъдат осигурени – от текущи бюджетни приходи или чрез заемно финансиране, няма да бъдат похарчени напразно, дори напротив, биха спомогнали за подобряване на качеството на спешната медицинска помощ и най-вече за своевременното ѝ оказване.

Одобрените средства за закупуването на линейки са в размер на около 2,5 млн. и се отпускат по бюджета на Министерството на здравеопазването, като в съобщението на сайта на правителството се посочва, че се касае за дофинансиране на европейски проект, представляващ подкрепа за развитието на системата на Спешната медицинска помощ у нас, по Оперативна програма „Региони в растеж” за периода от 2014-2020 г., тоест проектът трябва да приключи до края на годината.

Със средствата трябва да бъде обявена обществена поръчка за закупуването на линейките, които да отговарят на заложените в проекта изисквания.

Апаратура за 2 големи болници с допълнителни разходи към МЗ

Освен тези 2,5 млн. се предвижда и осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на здравното министерство в размер на 2,4 млн. и 2 млн. лв.

Съгласно Закона за държавния бюджет, в графата за здравно министерство бяха предвидени около 20 млн. за капиталови разходи, сега тази сума се увеличава с почти 5 млн. лева.

2,4 млн. лв. ще са за покупка на оборудване от УМБАЛСМ Пирогов, където трябва да бъде обновена Травматологията.

Останалите 2 млн. лв. са предназначени за Майчин дом, където е предвидено да закупен свръхмодерният апарат-робот Да Винчи, с който ще се правят безкръвни операции.

Допълнително над 8,5 млн. се отпускат по бюджета по Министерството на отбраната, като с тях ще се изгради нов корпус на инфекциозната клиника във ВМА, така ще бъде разширена.

Със средствата също така ще бъде направен ремонт на Отделението по Инфекциозни болести към ВМА Сливен.

Във МБАЛ Сливен – ВМА са предвидени не само средства строително-ремонтни дейности, сред които е и с изграждане на външен асансьор за отделението, но закупуване на съвременна и многофункционална апаратура.

Залите за оперативни интервенции също така ще се оборудват, за да не съществува риск от разпространение на COVID-19 или поне да бъде минимизиран максимално.

Общо средствата, които правителството допълнително отпуска за здравеопазване са в порядъка на около 15 млн.

На днешното заседание на Министерския съвет бе приет за одобрение отчета за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма до 30 юни 2020 г. или за цялото първо полугодие.

Обнадеждаващи данни от отчета за изпълнение на бюджет 2020

Поне към момента данните са обнадеждаващи, тъй като разчетите показват, че приходите от ДДС са изпълнени на над 48% от общата рамка или разликата е с по-малко от 2%, която може и да бъде компенсирана.

Дори бюджетното салдо е положително с над 1,3 млрд., съгласно данните от отчета, но дали това не е заради забавени плащания, които обикновено се правят на последните заседания на Министерския съвет в края на годината.

При останалите приходи от данъци и осигурителни вноски също изпълнението на приходи е на около 48%, което в рамките на допустимото отклонение и поне към средата на годината не се вижда опасност от невъзможност за финансиране на основни обществени системи, което би затруднило функционирането на самата държава.

Спадовете, които се отчитат в САЩ, Великобритания и в някои западноевропейски държави, за тримесечие, поне засега у нас не се виждат.

Възможно е и затова правителството, така да се каже, да развърза кесията, за да опита да подкрепи вътрешното потребление с директни плащания към най-уязвимите групи, сред които са пенсионерите.

Разходите за бюджета не са чак толкова големи, но създават едно усещане за сигурност и стимулират хората да харчат, което е важно във времена на несигурност.