След инжектиране на стволови клетки в мозъка при хора, преживели инсулт било наблюдавано значително подобрение в говора, силата и в двигателните способности, а и някои от тях отново проходили.

Това са все още много начални данни, но това сравнително ограничено проучване подсказва, че възможностите на мозъка да се самоизлекува силно се подценяват, и един ден, който няма да е далеч, ще бъде възможно да се възвърне напълно загубената му функционалност.

71-годишна жена можела да движи само левия си палец на ръката в началото на проучването, а в края вече може да ходи и да вдига ръцете си над главата, съобщава неврохирургът и водещ изследовател Гари Стайнберг от Стандфордския университет.

Това е второто проучване, при което може да се изследва начина, по който инжекции стволови клетки в мозъка на претърпелия го, могат да подобрят възстановяването му след инсулт.

Изследване, проведено във Великобритания миналата година, показва също подобни обещаващи резултати при хора прекарали инсулт повече от година след инжекционната терапия със стволови клетки.

Най-новото проучване се проведе в Калифорния, като екипът учени тества процедурата върху 18 пациенти, но всички те съобщават за някои подобрения в двигателните способности, а 7 от тях и за значителен напредък.

Всеки, който участва в проучването, е прекарал инсулт между 6 месеца и 3 години преди неговото провеждане, следователно вероятността за възстановяване е била малка, ако не се беше предприело някакво лечение.

Преди и до 1 година по-късно учените измерват подвижността на тези 18 души по скалата от 1 до 100, като 100 е напълно подвижен, и са установили, че участниците са отбелязали подобрение средно с 11.4 пункта, което се смята за клинично значимо. Или, с други думи е имало наистина ефект върху живота на пациентите.

И все пак какво представлява самият терапевтичен метод? Включва инжектиране на стволови клетки през отвор в черепа в зоните на мозъка, за които е известно, че осъществяват контрол върху моторните движения, и които са били увредени след инсулт.

Екипът от учени все още не е наясно как това помага на подвижността, но с всяко следващо проучване все повече се изяснява това, което се случва, и изглежда, че стволовите клетки подмладяват мозъка.

Инжектираните стволови клетки се наричат мезенхимни, които в това проучване са били получени от костен мозък на двама здрави донора и се генетично конструирани да експресират ген,наречен Notch1, за който е известно, че активира развитието на мозъка при бебетата.

На всеки пациент били въведени по 2.5, 5 или 10 милиона от тези клетки.

При плъхове учените са демонстрирали, че тези инжектирани клетки не оцеляват повече от месец в мозъка, но през това време сякаш отделят растежни фактори, които стимулират създаването на нови връзки, които да се образуват между мозъчните клетки и да предизвикат регенерация на тъканите.

Но макар и да звучи обещаващо, все още предстои много научна работа, преди този метод да започне да се прилага масово в медицинската практика.

Всички пациенти съобщават за поне един неблагоприятен ефект от лечението, и при нататъшните тестове трябва да се докаже, че процедурата е безопасна.

Изследователите във Великобритания сега планират по-мащабно проучване,в което ще вземат участие 156 пациенти, които ще бъдат разделени на групи и една от групите ще бъде лекувана с плацебо.