Еднояйчни близнаци с разстройства от аутистичния спектър /РАС/ често са с различни симптоми на аутизъм, макар и да имат абсолютно еднаква ДНК. До това заключение стигат учени от Националния здравен институт на САЩ.

Защо при близнаци симптомите на аутизъм не са еднакви

РАС – това е разстройство, което влияе на това как човек се държи, взаимодейства с другите и се обучава.

Предходни изследвания показват, че когато единият еднояйчен близнак е с аутизъм, то е много вероятно и другият също да страда от това разстройство.

Тази взаимна зависимост е установена още преди няколко десетилетия в мащабно и същевременно скандално изследване за шизофрения при близнаци, обитаващи детски дом.

В настоящия научен труд се анализират данните от 3 предходни изследвания, които обхващат общо 366 идентични двойки близнаци с диагноза аутизъм и без него.

Интензитетът на аутистичните черти и симптомите при близнаците се измервала от лекар или по оценки на родителите, които попълвали специална анкета за тази цел.

Някои случаи били анализирани и по двата метода. Изследователите определят вероятност от 96%, че ако единият близнак е с аутизъм, то другият също ще страда от това разстройство.

Въпреки това показателите на симптомите при децата силно се различавали. Изследователите пресмятали, че генетичните фактори обуславят само 9% от причините за промените в проявленията на заболяването.

Сред двойките близнаци без разстройства от аутистичния спектър, но с проявление на начални симптоми на аутизъм, проявлението на болестта било еднакво.

Разликите в симптомите на аутизъм при близнаци - остават тайна

Авторите не са наясно какви са причините за разликите в интензивността на симптомите, но не изключват генетичните причини.

Това, което изненадва изследователите в най-голяма степен е, че заобикалящата среда по никакъв начин не оказва влияние на разликите. Всички наблюдавани в научния труд деца били с еднаква ДНК и се възпитавали в едно семейство.

Затова са необходими допълнителни изследвания, които да анализират на какво се дължат разликите в проявленията на симптоматиката на аутизъм при еднояйчни близнаци.

Когато бъде даден отговор на този въпрос, може да се разкрие и още една от тайните на аутизма, която пък може да доведе до ефективното му лечение.