Какво разбират лекарите под термина професионални заболявания?

Оказва се, че терминът професионални заболявания според мнението на традиционната медицина са група патологии, които възникват изключително и само в резултат на негативното въздействие на едни или други неблагоприятни фактори/условия на труда върху човешкия организъм.

Те са строго професионални, тоест свързани с определена професия.

Към настоящия момент в България има списък на професионалните болести, който се утвърждава от Министерския съвет.

Той се основава на т.нар. етиологичен принцип, въз основа на характерните за съответната професия постоянни негативни въздействия като например:

• Обикновена промишлена прах;
• Въздействие на индустриални фактори от химически характер;
• Чисто физически фактори на производството;
• А също и производствени фактори от биологичен характер;

Същевременно много от чисто професионалните фактори в съвременните условия могат да окажат комплексно негативно въздействие върху целия организъм на човека.

И поради това както клинично, така и морфологично повечето от професионалните заболявания често се различават от описаните по-рано „класически“ форма. Това всъщност и налага Министерският съвет периодично да актуализира Списъка на професионалните заболявания.

Но защо професионалните заболявания се считат за едни от най-опасните? Следва да се има предвид, че средностатистическия човек може да прекарва на работното си място най-голяма част от своето време.

Например, българинът е на работното си място минимум по 8 часа дневно – а това е 1/3 от денонощието.

Логично е да се предположи, че когато една трета от живота си човек прекарва работа, то условията на труд неизбежно ще се отразят на неговото здравословно състояние, за съжаление в повечето случаи неблагоприятно.

А тъй като всяка от професиите има множество специфични особености, то и определянето на това дали едно заболяване е професионално, се извършва по различни методи, като у нас съществува специална административна процедура по признаване на професионално заболяване.

Да допуснем, че на вас ви се налага да прекарвате много време в седнало положение – около 8 часа в денонощието, а това е действително много, вие се излагате на риск от развитие на заболявания, дължащи се на незначителната ви физическа активност.

Сред тези заболявания са, както знаем всички и остеохондрозата, и затлъстяването или просто наднорменото тегло и различните видове застойни явления.

Ако през целия 8-часов период във връзка с професионалната ви дейност ви се налага постоянно да напрягате очите, то тогава сте изложени на сериозен риск от развитие на заболявания на този орган.

Например – синдром на сухото око, различни по степен на тежест конюнктивити, а също и далекогледство или късогледство.

Често хората, които са постоянно заети в определено промишлено производство могат да развият заболявания, които са пряко свързани с попадане непосредствено в организма на човека на едни или други токсични вещества, които се използват в това производство.

Например за професионална болест на групата хора, заети с производството на съвременни анилинови багрила, се смятат ранните онкологични заболявания на пикочния мехур.

В случаите, когато човек работи дълго време непосредствено на строежи, то неговите професионални заболявания могат да бъдат свързани със значителни претоварвания на целия опорно-двигателен апарат, а също и с честия травматизъм.

При професионалните шофьори, които прекарват продължително време зад волана за основни професионални заболявания могат да се смятат патологиите на гръбначния стълб, на кръвоносните съдове – хемороиди или разширени вени.