Учени от Институт по околната среда в САЩ смятат, че настоящото намаляване на заболеваемостта от грип и други разпространени вирусни инфекции ще прерасне в по-късни мащабни епидемии от тези заболявания.

Защо заболеваемостта от грип почти навсякъде е много ниска

Изследователите отбелязват, че в последно време в много региони на света се наблюдава безпрецедентно намаляване на заболеваемостта от обичайни за нас сезони остри вирусни инфекции – от грип, респираторно-синцитиален вирус /РСВ/ и други.

Това е свързано с мащабните профилактични мерки за предотвратяване на разпространението на епидемията от коронавирус, които са от категорията на нефармацевтичните – социално дистанциране, носене на маски и т.н.

Според учените от една страна намаляването на заболеваемостта следва да се смята за положителен ефект от пандемията, но предупреждават, че всичко е много по-сложно, и всъщност нараства възприемчивостта към грип.

Това означава, че рано или късно ще се стигне до рязко нарастване на заболеваемостта.

Опасно ли е значителното намаляване на заболеваемостта от грип

Прогнозата се базира на данни от епидемиологични модели, които се базират на основата на наблюдения и исторически данни за епидемии от респираторно-синцитиален вирус. Също се потвърждава и от данни, получени по резултатите от оценките на изменението на структурата и периодичността на заболеваемостта след пандемията от грип през 1918 г.

Според изследователите, дори относително кратките периоди на интензивна нефармацевтична намеса могат да доведат до сериозни епидемични взривове в бъдеще.

Предполага се, че пикът на заболеваемостта от респираторно-синцитиален вирус ще е през зимата на 2021-22 г.

Анализът на сезонните грипни епидемии разкрива аналогични тенденции. Според учените обаче динамиката на грипа е трудно да се прогнозира, заради бързата еволюция на вируса. Това създава неопределеност по отношение на бъдещите циркулиращи щамове и ефективността на вече съществуващите ваксини.

Възможна е да се формира комбинация между грип и коронавирус, но това засега е само предположение. Но според мнението на експерти, колкото повече време минава, толкова намалява силата на вируса, който доминиращо циркулира в момента.

Не е изключено и тази комбинация вече да е налице, но все още да не са проведени изследвания в тази насока.