Много хора неведнъж са чували названието на това уникално вещество, но повечето от тях съвсем не разбират колко е ценно е то и острата необходимост от използването му в някои ситуации.

Що за вещество е това, защо е било създадено и най-важното – с какво това вещество може да помогне на човека?

Пропиленгликол е прието да се нарича безцветно органично съединение, което практически няма миризма. Това е прозрачна течност с леко белезникава консистенция, която също има слабо изразен сладникав вкус.

Днес фармацевтичният пазар също предлага няколко аналози на пропиленгликола в различни опаковки. Това е така нареченият сред специалистите 1,2-пропандиол или също пропан – 1,2-диол и разбира се α-пропиленгликол.

Следва обаче да отбележим, че дадените вещества нямат нищо общо с веществото техен изомер, наричано от лекарите пропан-1,3-диол или пък β-пропиленгликол.

Важно е да се отбележи, че той се смята за отличен разтворител на огромно количество най-различни по своя клас съединения.

Основни свойства на пропиленгликола

Това вещество заслужено се счита за хигроскопична безцветна течност, която съдържа асиметрични атоми въглерод.

Тази течност е отлично разтворима във вода, във всякакви видове етаноли, в диетилов спирт, дори в ацетон или в хлороформ.

Каква вреда на човешкото здраве може да нанесе пропиленгликолът

Въпреки че хранителният пропиленгликол е бил признат от учените от целия свят за напълно нетоксичен и абсолютно безопасен при използването му.

Означава, че е вещество, което не е способно да предизвика сериозни здравословни проблеми или пък съществени странични ефекти при използването си.

Превишаването при производството на неговите допустими количества не може да се смята за полезно за човешкия организъм.

Въпреки това е важно да се отбележи, че доста сериозна вреда на здравето на човека може да нанесе, ако неговата плазмена концентрация започне да превишава 1 грам на литър, което несъмнено предполага използването на прекомерно голямо количество лекарствени средства на основата на това вещество и то задължително за кратък период от време.

Важно е да се има предвид, че реалните случаи на отравяне с веществото пропиленгликол обикновено биват свързвани или с откровено неуместно неконтролирано от лекарите вътревенозно въвеждане на препарати, произведени на негова основа или пък при случайно или нарочно поглъщане на такива.

Дори достатъчно дълъг контакт с това вещество с кожните повърхности на човека не може да предизвика някакви много сериозни от медицинска гледна точка раздразнения.

Още повече, че дори неразреденият в течност или вода пропиленгликол ще оказва действително минимално раздразващо действие върху лигавиците на очите, носа или на устата.

Понякога при такова въздействие пациентът може да развие лек конюнктивит или хрема. Също така в някои случаи е възможно при въздействие на веществото раздразнение на горните дихателни пътища.

Въпреки това продължителното вдишване на пари често не представлява толкова значителна опасност за живота или здравето на човека.

Само понякога прекомерно дългото вдишване на фина мъгла от пропиленгликол често използвана при много театрални или шоу програми може да предизвика раздразнение и алергични реакции на дихателните пътища.

Обикновено вътревенозното въвеждане на медикаменти, които съдържат тази съставка или които са създадени въз основа на него в достатъчно големи или много над нормалните дози е възможно да доведе до хипотония, брадикардия, тоест забавяне на пулса на сърцето или до аномалии на показанията на електрокардиограмата.

В кои индустрии се използва пропиленгликол

Пропиленгликолът има широка употреба в съвременния свят, като той се използва в хранителната индустрия, битовата химия и много други.

Полимери

Около 45% от общото производство на пропилен гликол се използва като химическа суровина. Тази химическа суровина пък е в основата на производството на ненаситени полиестерни смоли.

Чрез смесване с други видове полимери се произвеждат термореактивни пластмаси, полиуретани, както и акрилни архитектурни бои на водна основа.

Храни

Пропиленгликолът се използва и в разнообразие от хранителни продукти, като кофеинови напитки, течни подсладители, сладолед, бити млечни продукти и газирани напитки.

Изпарителите, които се използват в доставките на фармацевтични продукти или такива за лична хигиена, често включват пропиленгликол в своя състав.

Друго място в което се използва са дезинфектантите за ръце на алкохолна основа – тук пропиленгликолът действа като предотвратява изсушаването на кожата.

Пропиленгликолът има и широка употреба като разтворител в множество фармацевтични продукти, някои от които орални, инжектиращи и други.

Много фармацевтични лекарства, които не се разтварят във вода, използват пропиленгликол в ролята на разтворител и носител. В някои състави на изкуствените сълзи, предлагащи се на пазара, също се съдържа пропиленгликол.

Антифриз

Всички са запознати с точката на замръзване на водата – 0 градуса по Целзий. Е, пропиленгликолът има уникалното свойство да понижи тази точка.

Една от най-масовите употреби в този контекст са течностите за размразяване на самолети, които много от нас са виждали на летищата.

Пропиленгликолът често се използва като заместител на етиленгликола в нискотоксични и екологични автомобилни антифризи.

Течност за електронни цигари

Пропиленгликол се използва и в този масов потребителски продукт – електронните цигари и по-точно тяхната течност.

Заедно с растителен глицерин, който е основната съставка, пропиленгликолът в течността на електронните цигари се аеролизира, за да наподобява на типичния дим, който обикновеният тютюн произвежда при запалване.

Той служи и като носител на субстанции като никотин и канабиноди.