Много хора неведнъж са чували названието на това уникално вещество, но повечето от тях съвсем не разбират колко е ценно е то и острата необходимост от използването му в някои ситуации.

Що за вещество е това, защо е било създадено и най-важното, с какво това вещество може да помогне на човека?

Пропиленгликол е прието да се нарича безцветно органично съединение, което практически няма миризма. Това е прозрачна течност с леко белезникава консистенция, която също има слабо изразен сладникав вкус.

Днес фармацевтичният пазар също предлага няколко аналози на пропиленгликола в различни опаковки, това е така нареченият сред специалистите 1,2-пропандиол или също пропан – 1,2-диол и разбира се α-пропиленгликол.

Следва обаче да отбележим, че дадените вещества няма нищо общо с веществото техен изомер, наричано от лекарите пропан-1,3-диол или пък β-пропиленгликол.

Важно е да се отбележи, че пропиленгликолът се смята за отличен разтворител на огромно количество най-различни по своя клас съединения.

Основни свойства на пропиленгликола

Това вещество заслужено се счита за хигроскопична безцветна течност, която съдържа асиметрични атоми въглерод.

Тази течност и отлично разтворима във вода, във всякакви видове етаноли, в диетилов спирт, дори в ацетон или в хлороформ.

Каква вреда на човешкото здраве може да нанесе пропиленгликолът?

Въпреки че хранителният пропиленгликол е бил признат от учените от целия свят за напълно нетоксичен и абсолютно безопасен при използването му.

Означава, че е вещество, което не е способно да предизвика сериозни здравословни проблеми или пък съществени странични ефекти пи при използването си.

Превишаването при производството на неговите допустими количества не може да се смята за полезно за човешкия организъм.

Въпреки това е важно да се отбележи, че доста сериозна вреда на здравето на човека пропиленгликолът може да нанесе, ако неговата плазмена концентрация започне да превишава 1 грам на литър, което несъмнено предполага използването на прекомерно голямо количество лекарствени средства на основата на това вещество и то задължително за кратък период от време.

Важно е да се има предвид, че реалните случаи на отравяне с веществото пропиленгликол обикновено биват свързвани или с откровено неуместно неконтролирано от лекарите вътревенозно въвеждане на препарати, произведени на негова основа или пък при случайно или нарочно поглъщане на такива.

Дори достатъчно дълъг контакт с това вещество с кожните повърхности на човека не може да предизвика някакви много сериозни от медицинска гледна точка раздразнения.

Още повече, че дори неразреденият в течност или вода пропиленгликол ще оказва действително минимално раздразващо действие върху лигавиците на очите, носа или на устата.

Понякога при такова въздействие пациентът може да развие лек конюнктивит или хрема. Също така в някои случаи е възможно при въздействие на веществото раздразнение на горните дихателни пътища.

Въпреки това продължителното вдишване на пари на пропиленгликол често не представлява толкова значителна опасност за живота или здравето на човека.

Само понякога прекомерно дългото вдишване на фина мъгла от пропиленгликол често използвана при много театрални или шоу програми може да предизвика раздразнение и алергични реакции на дихателните пътища.

Обикновено вътревенозното въвеждане на медикаменти, които съдържат пропиленгликол или които са създадени въз основа на него в достатъчно големи или много над нормалните дози е възможно да доведе до хипотония, брадикардия, тоест забавяне на пулса на сърцето или до аномалии на показанията на електрокардиограмата.