Коронките и протезите се смятат за атрибут на възрастните, и когато зъболекар заговори за такава необходимост при дете, при родителите възниква недоумение, особено ако става въпрос за млечни зъби.

Протезирането се провежда с няколко цели – първо, за поддържане на функциите на предъвкването, и второ, за предотвратяване на патологии на захапката в детска възраст.

Какви са показанията и особеностите на протезирането на зъби при деца?

Протезиране на зъбите при деца – защо е толкова важно

Какво е протезиране и каква е неговата основна цел? Независимо от възрастта и от захапката – постоянен или млечен, неговата основна цел е възстановяване на зъба с помощта на изкуствени материали

Денталните технологии днес възстановяват увреден или дори липсващ зъб.

Преди няколко десетилетия школи на денталните медици предполагаха, че протезирането е необходимо само на възрастни, а борбата с последствията от преждевременните загуби на зъби е оставяна за бъдещето. Предпочитанията били проблемите да се решават при тяхното постъпване.

Тази практика по-късно е изоставена, и съвременната стоматология прави всичко, за да се предотврати преждевременното вадене на зъби.

Проблемът нарушава дъвкателната функция, предизвиква патологии на захапката, което в дългосрочна перспектива става причина за други проблеми, включително и със стойката.

Как да отстраним проблема сега, за да избегнем проблеми в бъдеще?

Основна задача на ортопедичното лечение при децата е да се запази зъба, ако е разрушен, или пък да се остави място за поникване на постоянния.

При протезиране на зъби с постоянна захапка може да се запази възможността за имплантация в бъдеще, която може да се извърши след 25-годишна възраст.

Съвременното протезиране позволява:

  • Да се спре кариес и по-нататъшното разрушение на зъб;
  • Да се запази място за поява впоследствие на постоянния;
  • Да се избегнат естетичните проблеми и говорните дефекти.

Показания за ортопедично лечение

Показанията се определят индивидуално, и до голяма степен зависят от възрастта, груповата пренадлежност на зъбите и други.

Съществено разрушаване на коронката на зъба

Разрушаването на зъбите при децата протича много по-бързо в сравнение с при възрастните. Освен това в детска възраст се развива специфична форма на кариеса – циркулярен.

В самия термин се отразява механизма на неговото действие – зъбът започва да се разрушава в основата. В крайна сметка не участва в акта на дъвчене и дори може да стане причина за говорни дефекти. Но и това не е най-страшното.

При липса на голяма част от коронката съседните зъби и антагонистите започват да се изместват, така се формира патология на захапката.

Некариозни увреждания на зъбите

В групата на тези заболявания се отнасят ерозия, хипоплазия на емайла, недоразвитост, флуороза и други.

При съвременните деца тези заболявания се срещат не толкова рядко, колкото би ни се искало.

Причините и факторите за некариозни увреждания са – хипосаливация, физиологично изтриване като фактор, особености на храненето, наличие на заболявания на вътрешните органи, особено на гастроезофагеална рефлуксна болест.

Протезирането може да спре по-нататъшното разрушаване на зъбите.

Преждевременно премахване на зъбите

Ако млечните зъб се премахва минимум година преди естествената смяна, то това се определя като преждевременна загуба на зъб.

Несвоевременното лечение, кариесът, който е оставен да се развива, са основните причини за вадене. Невинаги зъбът може да се лекува консервативно.

През 2016 г. на конференцията по детска стоматология е представен доклад, посветен на ролята на неудовлетворителната хигиена на устната кухина и злоупотребата с газирани напитки при развитие на ранен кариес.

Това става причина и за необходимост от вадене на млечни зъби. Учените определят тези фактори като първостепенни и основополагащи.

И дори зъбът да е трябвало да се извади, е необходимо да се запази мястото за възможност за никнене на постоянен зъб в бъдеще.

Травматизъм

Децата, поради своята любознателност в по-голяма степен от възрастните, са предразположени към травми на лицево-челюстната повърхност.

Някои травми се лекуват единствено с протезиране, например, сериозни напуквания на емайла, фрактури на коронката. Така се печели време, за да може постоянният зъб да замени млечния.

Дори при сериозни травми, когато зъбът вече не може да се спаси, за възстановяването на функциите на дъвченето и на нормалното говорене помага протезирането.

Адентия, ренитирани зъби

Адентия – това е липсващи зъби. При децата може да се установи първична адентия, тоест зъб няма и няма да поникне такъв, а също и вторична, когато зачатък на зъб има, но или не може да поникне, или е с неправилно положение. Липсата на зъб влияе на захапката и може да доведе до патологии.

Показания за поставяне на протези на зъби при деца

Ортопедичното лечение при деца има своите особености и нюанси. На първо място, то е по-сложно. Проблемът е, че процесите на растеж на костите на черепа продължават, и при протезирането е необходимо да се отчита този фактор.

Най-важното, ортопедичното лечение по никакъв начин не е повлияло на тези процеси.

Материалите, използвани при протезиране, трябва да отговарят на определени изисквания – хипоалергенност, безопасност и устойчивост към агресивни въздействия.

Всички протези, които се използват в детската дентална практика, условно могат да бъдат разделени на няколко групи:

  • Лечебни – тяхното главно предназначение е да се възстановят функциите и да се коригира анатомичната цялост на зъба.
  • Профилактични – използват се при травми и патологично изтриване на зъбите. Тяхното основно предназначение е да предотвратят деформациите и патологиите при развитието на зъбите и челюстите.
  • Фиксиращи – комбиниран вариант, който съвместява основното предназначение на ортопедичните и едновременно на ортодонтските конструкции.

Видове ортопедични конструкции

При децата ортопедичните конструкции могат да имат допълнителни елементи. Тяхната основна цел е разширяване на челюстта, корекция на разположението на зъбите. Такива протези обаче винаги подлежат на замяна с израстването на детето.

Коронки на зъби

Изготвят се от неръждаема стомана и се поставят само на съществуващата тъкан. Показанията за поставяне на коронки е частично разрушаване на емайла, заради кариес, травми, патологично изтриване на емайла.

Такива коронки се поставят на деца на възраст от 1 до 12 години.

Отливки

Микропротези, които се поставят за възстановяване на загубени тъкани, вследствие на кариес и на други причини. Материалите за производство могат да са различни, като са започне от пломбиращи и се стигне до керамика.

Мостовидни протези

Произвеждат се от неръждаема стомана или от други сплави на метали. Мост – това е конструкция, която се състои от няколко коронки, закрепваща се на съседните зъби.

Най-важното, което се постига с тези конструкции е възстановяване на дъвкателната функция и запазване на естетиката на усмивката.

Подвижна частична зъбна протеза

Произвежда се от акрил или от нейлон. Това е един от най-популярните видове частично-снимаеми протези, които се използват за замяна на един зъб.

Притежават високи естетични качества и са на практика незаменими. Все пак децата забелязват, че е необходимо да свикнат с тях, тъй като първоначално им пречат.

Предимствата са в това, че тези конструкции са без противопоказания.

Цели протези

Мостовидни протези могат да се поставят само в случаите, когато по края на дефекта, има опорни зъби.

Ако няма зъби, за които да се захване мостът, то зъболекарят може да предложи цяло протезиране.

В детската практика такива протези изпълняват няколко важни функции – пълноценно разпределение на дъвкателното натоварване, естетично възстановяване на зъбната редица, ортодонтско лечение.

Такива протези са гъвкави, фиксират се чрез кламери и точно повтарят зъбната редица, но също е необходимо известно време за привикване и е възможна корекция в процеса на носене.

Как да се грижим за изкуствените протези

Изкуствените протези – това не е повод да не бъдат чистени. Протезите се нуждаят от същата хигиенна грижа, както и естествените зъби, тоест следва да се почистват минимум 2 пъти дневно.

В останалите случаи, в зависимост от материала на протезата, възрастта на детето и редица други фактори може да са необходими и специални мерки за грижа за детските протези, но задължително е необходимо обучение от зъболекар.