Най-често хората влизат в конфликти, защото не се разбират. Психологията ни е такава, че оценяваме околните през призмата на собственото си възприятие.

Разбирането на другия човек не е толкова просто, както изглежда първоначално. В основата на общуването стои егоизмът – всеки иска да изкаже своето мнение и едва след това се опитва да изслушва събеседника.

Самовлюбването ослепява и оглушава, кара ни да мислим единствено за собствените си потребности и интереси.

Психология на неразбирането – как се заражда?

Проблемът на много хора е в това, че не знаят как да разберат околните, не виждат какви особености има тяхната психология.

Затова и конфликтите се превръщат в постоянен спътник в живота. За да се намери изход от ситуацията, е необходимо да се заеме вярната позиция, която ще помогне да постигне желаното.

Хората се отличават един от друг по различни причини – поради особеностите на своето възпитание, светогледът. За да ви стане абсолютно чужд човек близък, се налага да се потрудите.

Знаем, че по-лесно е да разбереш човека, ако се поставиш на негово място. Но реализирането на това на практика далеч невинаги се получава – такава е нашата психология.

За това трябва да развиваме умствените и психическите особености, да се учим не само да взимаме, но и да даваме.

Психология на човека – учете се „пресмятате“ събеседника

По време на взаимодействието с другите хора не е нужно открито да демонстрирате своята позиция и да поставяте собственото си мнение над останалите.

Вашата психология далеч невинаги е разбираема за околните. Внимателно слушайте събеседника и уточнявайте неговата позиция – ще разберете маса полезна информация.

Хората обичат, когато ги слушат с интерес и проявяват уважение към тяхното мнение. За да разберете, за какво мисли човек, и какви са неговите желания, не е нужно да вмъквате в неговата реч собствените ви аргументи.

Психологията на общуването е такава, че трябва да позволите на събеседника повече да говори, и сам ще ви представи нужната информация.

Задавайте уточняващи въпроси, ако искате да чуете детайлите и конкретиката. Наблюдавайте монолога отстрани, вниквайте в речта на събеседника и не акцентирайте върху собствената ви гледна точка – това ще ви помогне да бъдете по-обективни.

Когато знаете точно какво е необходимо на другия човек, ще ви е по-лесно да удовлетворите неговите потребности и същевременно да извлечете полза за себе си.

Психологията има особеност – разбирането на околните помага грамотно да отстояваме позицията си.

Психология на общуването – бъдете „на една вълна“

Ако умеехте да четете чужди мисли, конфликтите в семейството биха били по-малко. На хората им се налага да намерят общ език в разговорите – такава е психологията на общуването.

Интересувайте се от детството един друг, от съкровените мечти.

Много информация за човека може да се разбере, като се общува с неговите приятели и родители. Без да се натрапвате питайте за всичко, което ви интересува.

Това ще ви помогне по-добре да разберете особеностите на поведение на човека, отношението му към живота.
Създавайте комфорт около себе си – на хората трябва да им е спокойно, когато са с вас.

Ако по време на общуването възниква чувство за тревога и неувереност, то те не желаят да се разкриват – такава е психологията. На хората им харесва да бъдат там, където ги уважават и приемат.