Тютюнопушенето е всеобщо призната предотвратима причина за възникване на рак, ежегодно води до приблизително 1 от 3 случаи на смърт от рак, но вредата от тютюнопушенето след откриване на рак се подценява.

Възникване на рак от цигари или влошаване на прогнозите

Международната асоциация за изучаване на рак на белите дробове прие Декларация, с която призовава лекарите да проверяват дали болните от рак пушат  и се препоръчва прекратяване на тютюнопушенето.

Както се отбелязва в Декларацията, онкоболните, които продължават да пушат след поставяне на диагнозата, са с по-високо ниво на обща смъртност от рак и развитие на вторичен първичен рак, а също значително се увеличава токсичността на лечението на рак.

Клиничните ефекти от тютюнопушенето оказват съществено влияние на повишаване на цената на лечението на онкологичното заболяване.

И обратното, спирането на цигарите води до подобряване на резултатите от лечението. Но повечето от тези, които пушат към момента на поставяне на диагнозата, запазват този навик и по време на лечението.

Неблагоприятни последствия от пушенето при рак

Онколозите, според проучванията, признават, че тютюнопушенето води до неблагоприятни последствия. Приблизително 90% от тях се интересуват дали пациентите пушат и 80% препоръчват спиране на цигарите, но са малко тези, които предлагат помощ за справяне с вредния навик.

Доста дълго време този проблем е пренебрегван при обучение на здравни работници. Много лекари и досега са убедени, че при поставяне на диагноза рак да се предлага помощ за спиране на цигарите е вече твърде късно.

По аналогичен начин повечето от пациентите вярват, че като спират с цигарите, не печелят нищо при поставяне на диагнозата

В декларацията се дават доста препоръки:

  • Всички онкоболни да бъдат питани дали пушат и да получат информация за това колко е полезно да спрат цигарите.
  • Пациентите, които продължават да пушат след поставяне на диагноза рак, трябва да получат помощ за спиране на цигарите.
  • Образователни програми, които касаят борбата с рака, трябва да включват тренировки за прекратяване на тютюнопушенето, ясен подход по отношение историята на тютюнопушенето и прекратяването му.

Проблемът може да се реши с повишаване на осведомеността на медиците за прекратяване на тютюнопушенето.