Откриват се все нови аспекти на вредата от тютюнопушенето. Ново изследване на Медицински център в Израел показва, че пушенето влияе неблагоприятно на здравето на костите.

Пушенето може да забави заздравяването на костите

Проучено е влиянието на вредния навик върху възстановяването след прекарана операция по повод фрактура на дланта с изместване – едно от най-разпространените разновидности счупвания.

Изследователите анализират данните за 200 души, които са оперирани в периода 2006 г. и 2017 г. в 2 травматолоични центъра.

Пациентите били пушачи, бивши пушачи и непушили никога – 20,32 и 148 души съответно, въз основа на тяхна преценка колко пушат. 

След година и 3 месеца постоперативно наблюдение всички постигат добри резултати по възстановяването на костите и обем на движение на дланта.

Но междинните резултати – след 3 месеца и година след операцията, се отличавали в неблагоприятна посока за пушачите, и за тези, както и за тези били спрели цигарите.

Заздравяването се забавя при пушене

Тези пациенти демонстрирали не толкова добри показатели, свързани с функцията на ръцете, рамото и дланта, и в по-малка степен заздравяване на счупването.

Установява се, че при дългосрочна перспектива могат да се постигнат доста добри клинични и рентгенологични резултати при хирургична намеса по повод фрактура на дланта с изместване при пушачи или бивши пушачи.

Краткосрочните резултати обаче показват по-висока степен на инвалидност и по-трудно заздравяване на фрактурите при пушачи.

Според изследователите забавената регенерация след счупване е признак на влошено здраве на костите на скелета, а това означава и не толкова добро общо здравословно състояние.

Учените се надяват, че получените от тях резултати ще станат допълнителен аргумент по повод спирането на цигарите.

Все пак възстановяването на костите може да се подпомогне от пушачите, които похапват храни, богати на калций.

Изглежда и неправилното хранене при тези, които пушат, може да забавя възстановяването на костната тъкан след счупване.

Затова въпреки пушенето, и неговото вредно въздействие, е препоръчително да се стараем да се храним правилно, още повече след фрактура.