Американски изследователи от NeuroGrow Brain Fitness Center публикуваха първата класификация на увреждания на главния мозък, които предизвиква COVID-19.

Натрупаният опит по лечение на COVID-19 показва, че много от хоспитализираните с това заболяване страдат от увреждане на главния мозък с различна степен на тежест.

Защо след тежък COVID-19 поведението трудно се контролира

Така съгласно данните от китайско изследване, 45% с тежка форма на COVID-19 страдат от дисфункции на нервната система.

Според френските данни, при 84% от пациентите в отделенията по реанимация се наблюдават отклонения от нормата при неврологични изследвания, а при 15%, които са били в реанимация, остават проблемите с концентрацията, трудности при вземане на решения и контролиране на поведението.

Учените предлагат 3-степенна схема на класификации на увреждания на мозъка, които като цяло получават название NeuroCOVID:

  • Стадий I – увреждания, предизвикани от вируса, се ограничават до епителните клетки на носната кухина и на носоглътката, а основни симптоми – това е временна загуба на обоняние и на вкус.
  • Стадий II – вирусът става причина за цитокинова буря – неконтролируемо освобождаване на цитокини, което започва в белите дробове и се разпространява по всички органи на тялото. Води до образуване на тромби, предизвикващи микроинсулти и инсулти в главния мозък.
  • Стадий III – на фона на цитокиновата буря се уврежда хематоенцефалната бариера, предпазваща главния мозък. В резултат в такива тъкани на главния мозък проникват маркери на възпаление и вирусни частици, което води до развитие на конвулсии, объркване на съзнанието, кома или енцефалопатия.

Учените смятат, че при COVID-19 трябва да се прави ЯМР за оценка на състоянието на нервната система.

Неврологичните симптоми може да се проявят по-късно

Това е особено актуално в светлината на факта, че неврологичните симптоми е възможно да не се проявят веднага, и същевременно са известни немалко случаи, когато те се появяват дори по-рано от вдигането на температура, кашлица и задух.

Болните, които са били хоспитализирани, а след това са изписани, трябва да са под наблюдение на невролог в продължение на няколко следващи месеца.

Сред патологиите на нервната система, които могат да се развият след прекарани тежки форми на коронавирусна инфекция – депресия, безсъние, болест на Паркинсон, влошаване на паметта или ускоряване на стареенето на мозъка.