Известно е, че по време на ранното развитие на плода се стига до точка на преход, когато биохимичните изменения тласкат ембриона от контрола на майчините молекули към управлението от собствения геном.

За първи път екип от Медицинския факултет на Университета на Пенсилвания установява, че тази активация се осъществява по специфичен механизъм, контролиран на първо място, от размерите на клетките.

При едва формирали се ембриони, при които продължава процесът на клетъчно делене, последният се регулира РНК и белтъците на майката.

Как ембрионът поема лостовете за управление на своето развитие

Геномът на зиготата – оплодената яйцеклетка, първоначално е в режим на съня.

В определен момент ядрата на тази клетка се събуждат и експресията на гените от техните собствени геноми поема биохимичния контрол над последващото развитие на плода.

Как ембрионът разпознава кога е време да стане самостоятелен, дълго време остава загадка.

През последните години са били предложени различни хипотези, които се опитват да обяснят феномена на „прехвърлянето”, но точен отговор учените успяват да дадат едва сега.

Използването на визуализацията на единични клетки на ембриони на вид жаба, изследователите установяват, че размерът на клетките е точен ключов параметър, определящ началото на активацията на генома при зиготи.

Клетките трябва да достигнат до определен размер за инициация на мащабна транскрипция на собствените белтъци.

Кога завършва процесът на отделяне на новия организъм от майката

Със създаването на миниатюрни ембриони, екипът нагледно демонстрира как промяната на размера на клетките контролира времето за активация на генома.

Резултатите от това изследване са от важно значение за базовото познаване на развитието на ембриона в първите му дни, а също и за биологията като цяло.

Екипът от учени предполага, че това откритие може да повлияе на това как други техни колеги разглеждат механизмите на активация на генома на плода и за скрининг на майчините фактори, необходими за контрол на ранното развитие на зиготата.

Със събуждането на генома на ембриона започва и самият процес на отделяне на новия организъм от майчиния. Това процес завършва напълно, но само с раждането на бебето. На ниво психология обаче продължава най-малко до 18 години.