Почти изчезналата инфекция отново „надигна” глава, поради генетични мутации в бактериите – провокаторите на болестта.

Инфекциозно заболяване, което съвсем не е забравено

Скарлатина е инфекциозно заболяване, предизвикано от бактерията Streptoccus pyogenes. През първата половина на 20 век води до смъртност сред децата в Европа и САЩ.

През втората половина на века обаче, благодарение на появата на антибиотици и прогреса на медицината, скарлатината на практика изчезва.

От 2011 г. в страните от Североизточна Азия, Великобритания и Австралия започват да се регистрират нови епидемични взривове на скарлатина.

Резултатът е нарастване с 5 пъти на случаите, като те достигат до 600 000. Досега причините за възраждане на инфекцията, основно засягащи деца на възраст от 2 до 10 г. са неясни.

Международна група изследователи, начело с учени от Университета на Куинсланд, Австралия, намира отговор на този въпрос.

Изучавайки щама на бактериите, предизвикали през 2011 г. епидемия от скарлатина на североизток в Азия, изследователите установяват, че този микроорганизъм се отличава от провокаторите на скарлатината в миналото.

Формирал се е нов щам на скарлатината

Новият щам е много по-заразен – токсичен и агресивен, благодарение на хоризонталния пренос на гени. В генома на бактериите бил включен генетичен материал на фаг, тоест на вирус, който засяга бактерията.

Резултатът е формирането на бактериален клон, който новите гени, получени от вируса, помагат за отделяне на още по-токсични белтъци, и лесно и бързо проникват в клетките. Именно тези бактериални клонове, предизвикват съвременните епидемии от скарлатина по цял свят.

Днес, в период на пандемия на COVID-19, благодарение на социалното дистанциране и дистанционно обучение в училищата, епидемията от скарлатина отслабва, отбелязват изследователи.

Когато тези мерки по цял свят бъдат отслабени, скарлатината отново ще се завърне. Единственият начин за борба с тази опасна, застрашаваща живота детска инфекция, е разработката на ваксина, смятат учените.

Лечението, което сега се прилага, при вече осъществено заразяване е с антибиотици, но при опасност от резистентност, не е ясно до колко ефективна  ще е тази терапия.