Група американски учени от Университетите на Калифорния в Сан Диего, на Пенсилвания и на Чикаго стигат до извода, че ключов момент в ефективната стратегия на Южна Корея за борба с коронавируса е публичното разкриване на информация за заразените хора.

Епидемията от COVID-19 започна в Южна Корея едновременно с епидемията в САЩ – на 13 януари. Но на 22 май в Южна Корея са регистрирани малко над 11 000 заразени, а в САЩ над 1,5 млн.

Разкриването на лични данни ключ в борбата с COVID-19

Сеул с неговите 10 млн. жители е един от най-гъсто населените градове в света, въпреки това към 22 май в града са потвърдени само 758 случая на заразяване и само 3 смъртни случаи.

Това е по-малко дори от заразените общо в София, а също и на случаите на летален изход. От оперативния щаб вече не обявяват общият брой на заболелите по области, а само на дневна база.

В София последно бяха около 900 заразени, повече отколкото в 10 млн. Сеул, а случаите на летален изход са многократно повече в нашата столица.

За разлика от другите големи градове в света в столицата на Южна Корея не е въведен режим на изолация. Но още от първия ден на епидемията жителите на града получавали SMS всеки път, когато в техния район се откривали нови случаи на заразяване.

В SMS-a също се посочвали данни за маршрути и дати на пътувания на заразени. За жителите също бил пуснат уеб сайт и разработено мобилно приложение за разпространение на информация в режим на реално време.

Придвижването на заразените се оповестява в Южна Корея

При публикуване на данните за заразени хора се посочвали възраст, пол, а също и подробен отчет за тяхното придвижване, който се основава на проследяване на техните контакти по данни от мобилния телефон и по транзакции с използвани на кредитни карти.

Стъпка в тази посока бе направен у нас с промяна на Закона за електронните съобщения в неговия чл. 251 б. Б и б. В, където са разписани задълженията за съхраняване на данни от доставчиците на електронни съобщителни услуги, както и тяхното предоставяне на органите на МВР – на различните негови дирекции, сред които Пожарна безопасност и защита на населението във връзка със Закона за защита при бедства и със Закона за здравето в новите му редакции.

Промяната бе направена с преходните и заключителни разпоредби на Закона за извънредното положение и предизвика бурно обществено недоволство в социалните мрежи, но този затихна, като надделя аргументът, че е оправдано записването на информация от мобилните оператори за местонахождението на техните потребители.

Възрастните избягват маршрутите на заразени с COVID-19

Учените провеждат сравнителен анализ на пешеходния трафик от публикуваната информация за местонахождението на хора заразени с COVID-19. Според получените данни, този подход дава възможност на хората да избягват райони с повече заразени и по-ефективно да се използва социалното дистанциране.

Особено показателно е било поведението на хората над 60 години и придвижването на жителите на Сеул през почивните дни. Хората по-често се придвижват към райони с по-малко заразени и по-рядко използвали маршрути, по които могат да срещнат заболели.

Икономическите загуби намаляват до 1,2% от БВП без карантина

Според изчисления на учените, при реализация на тази стратегия в близките 2 години в Сеул броят на заразените ще нарасне до 925 000, а смъртните случаи до 17 000 – от тях 10 000 сред хора над 60 години и 7 000 на възраст от 20 до 59 години.

Икономическите загуби биха съставлявали около 1,2% от БВП на Южна Корея или около 18 млрд. долара.

При частична карантина без публично разкриване на информация картината би била по-различна. За да бъдат достигнати същият брой заразени, 40% от хората или 4 млн., ако разглеждаме само Сеул, трябва да си останат по домовете в продължение на повече от 3 месеца.

Смъртните случаи обаче биха се увеличили до 21 000, а икономическите загуби нарастват до 1,6% от БВП или до близо 25 млрд. долара.

За сравнение БВП на КНР се срина с почти 10%, заради масовата и пълна карантина в по-голямата част от страната. Основният ефект от публичното разкриване на информацията е намаляване на смъртността сред по-възрастните хора, които са и най-уязвими.

Измененията в законите за публичното предоставяне на лична информация при епидемия са приети в Южна Корея през 2015 г., когато страната бе засегната от епидемия от друг вид коронавирус – MERS.