Наличието на 10 или повече сексуални партньори през целия живот е свързано с повишен риск от развитие на рак, установи Международна група учени от Университетския колеж на Лондон, Виенския университет и други изследователски институти. Научният труд е публикуван в списание за сексуално и репродуктивно здраве.

Влиянието на броя интимни партньори върху здравето е недобре проучено, затова изследователите решават да запълнят тази пробойна в научната литература.

За мъжете с над 2 жени опасността за здравето нараства

За основа те вземат данни от британско изследване на стареенето, което започва през 2002 г. В рамките на научния труд се събира информация за хора над 50 години – от политически възгледи до активност на пазара на труда и психическото здраве.

През 2012-13 г. над 5700 души споделят колко интимни партньора са имали през живота си. Учените разпределят отговорите по групи – 0-1, 2-4, 5-9 и 10 и повече интимни партньори.

Също се оценявало здравословното състояние на участниците, семейно положение, ниво на доходите, начин на живот и вредни навици, наличие на депресивни симптоми.

Защо жените с много жени са с повече хронични заболявания

Средната възраст на участниците е 64 години, почти 75% от тях били женени/омъжени.

Около 28,5% от мъжете съобщават, че към момента на проучването са имали 0-1 сексуални партньорки, 29% казват, че са имали от 2 до 4, всеки 5-ти мъж – 5-9 жени, а 22% съобщават за 10 или повече интимни партньори.

Съответните показатели на жените са следните – малко под 41% - 0-1 мъже, 35,5% - от 2 до 4, малко под 16% - от 5 до 9 интимни партньори и с 10 и повече сексуални партньори били 8% жените участнички.

При двата пола по-големият брой интимни партньори се свързват с по-млада възраст, липса на съпруг, а също и с най-високи или с най-ниски доходи.

Колкото повече сексуални партньори имал човек, толкова повече пиел и пушел, а също и по-често тренирал. Изразена се оказва връзката между брой партньори и риск от развитие на рак.

В сравнение с жените, които съобщават за не повече от един сексуален партньор, тези, които имали 10 и повече, рискът от развитие на рак бил с 91% по-висок.

Сред мъжете, съобщаващи, че имат 2-4 интимни половинки през целия си живот, вероятността от това да се разболеят от рак била с 57% по-висока, отколкото при мъжете с една партньорка или за липсата на такава.

Тези, които съобщават за 10 или повече случаи, страдали от рак с 69% по-често, отколкото тези, които имали не повече от един партньор.

Жените с 5 и повече мъже, с 64% по-често съобщават за хронични заболявания. Сред мъжете подобни тенденции не са установени.

Венерическите болести свързани с риска от развитие на рак

В научния труд не се установява кои конкретно видове рак засягат участващите мъже и жени.

Изследователите подчертават, че техният научен труд е обзорен, затова за пряка връзка на наблюдаваните явления не следва да се говори.

Предходни изследвания многократно показват, че венерическите болести са свързани с риск от развитие на хепатит и някои други видове рак, което дава основание да се правят определени изводи.

Нарастването на риска от развитие на рак се наблюдава при тези разновидности, които са свързани с инфекциите, предавани по полов път.

Ако впоследствие връзката между броя на партньорите и рисковете за здравето се потвърди, този пункт може да се включи в програмите за профилактика на рак.

Разликите в резултатите при мъжете и жените могат да се дължат на няколко причини, отбелязват изследователи. Очевидно силният пол имат повече интимни партньорки в живота.

Жените, от друга страна, по-често търсят лекарска помощ в случай на неразположение, което може да се отрази на здравословното състояние и на поставените диагнози.

Проблем при лечението на венерическите болести е нежеланието на повечето заразени да ходят на лекар или че не вярват на поставената диагноза, вместо това те предпочитат да се съобразяват с информацията в интернет, отбелязват американски учени.

Само по себе си това явление не е ново – хората често питат приятели, съпрузи или родители какво показват едни или други симптоми. Но с развитието на интернет поставянето на диагнози премина на друго ниво.