Учени от Университета на Бон откриха рецептор, който активира процесите на изгаряне на мазнини и растеж на мускули, като правят опитните мишки силни и стройни.

Става въпрос за рецептора A2B, разположен за повърхността на клетките на кафявата и мастната тъкан.

Стареенето може да бъде забавено с въздействие върху рецептор

Както е известно, тази тъкан, за разлика от бялата, се използва не за натрупване на мазнини, а за генерация на топлина, чрез изгаряне на мазнини.

При експерименти върху мишки се оказва, че колкото повече рецептори на повърхността на мастните клетки има, толкова повече топлина генерира гризача.

Същевременно горещите мишки тежат само с малко по-малко от животните с малко количество рецептори, защото мишките, изгарящи мазнини, като имат повече мускули.

Това се обяснява с факта, че мускулните клетки на животните на животните също имат този рецептор A2B, тоест отговаря и за изгарянето на мазнините, и за развитието на мускулите.

С напредването на възрастта, както и хората, губят мускулна маса, също както и ние трупаме мазнини около бедрата. При стареещите мишки, които получавали вещество, активиращо рецептора A2B, такива ефекти на стареенето не се наблюдавали.

Потреблението на кислород нараствало с 2 пъти, а след 4 седмици тяхната мускулна маса отговаряла на тази на младо животно.

Тоест активацията A2B обръщала обратно тези два важни симптома на стареенето.

Хората със същите рецептори като мишките

По-нататъшното изследване показва, че при хората също има тези рецептори – и на клетките на кафявата мастна тъкан, и на повърхността на мускулните клетки.

В клетъчна култура тези човешки рецептори се държат точно по същия начин както и на мишите. Напълно е възможно управлението на А2В да може да стане ключ към решението на проблема със затлъстяването и забавянето на стареенето вече не само при мишки, но и при човека.

Така ще бъдат разрешени много проблеми на здравеопазването, фокусът от които се измести, поради избухването на пандемията от коронавируса.

До преди няколко месеца основен приоритет беше лечението на рак и на хронични заболявания, а сега се върнахме отново към вирусните заболявания.