Здравословният начин на живот помага за компенсиране на генетичният риск от деменция, според ново изследване на Ексетърския университет, публикувано наскоро и представено в Лос Анджелис на Международната конференция на Асоциацията на Алцхаймер, която се провежда сега.

Здравословният начин на живот компенсира генетичният риск

По данни на СЗО, днес по света има около 50 млн. души с деменция и ежегодно се регистрират по 10 млн. нови случаи на заболяването. В по-ранни изследвания била установена връзка между здравословният начин на живот и предотвратяването на някои форми на деменция, но учените досега не са наясно напълно с причините.

Изследването обхванало данни от британската Биобанка – 196 383 възрастни от европейски произход на възраст 60 години и нагоре.

Участниците били групирани по ниво на генетичен риск от развитие на деменция – висок, среден и нисък, въз основа на всички известни генетични рискови фактори, а също и начин на живот – здравословен, междинен и нездравословен.

Преценката е въз основа на собствената оценка на храненето, физическата активност, пушене и употреба на алкохол.

За 8-годишен период на наблюдение се установяват 1769 случаи на деменция. Връзка на здравословния начин на живот с намаляване на риска от деменция се проследявал във всички групи с генетичен риск.

Мерки за противодействие на генетичния риск от деменция

Това изследване показва, че можем да предприемем ефективни мерки за противодействие на генетичния риск от деменция.

Здравословният начин на живот се свързва с понижен риск от деменция, независимо от генетичния риск.

При висок генетичен риск воденето на здравословен начин на живот понижавало риска от деменция с 32%, в сравнение с тези, които се отдавали на пороците – цигари, алкохол, ниска физическа активност.

При висок генетичен риск и нездравословен начин на живот вероятността от развитие на деменция е почти 3 пъти по-висока, отколкото при съчетание на нисък генетичен риск и начин на живот.

Някои хора смятат за неизбежно развитието на деменция, заради собствената си генетична предразположеност. Но може да се постигне съществено понижаване на риска от старческо слабоумие със здравословен начин на живот.