Съвременните орални контрацептиви значително повишават риска от образуване на тежки тромбози в сравнение с по-старите варианти на комбинираните орални противозачатъчни. До това заключение стигнали авторите на новото изследване, публикувано в BMJ.

Освен това изследването потвърди по-рано установената връзка между приема на орални контрацептиви и с увеличаването на риска от венозна тромбоемболия.

Изследването, публикувано в BMJ, показало, че рискът от образуване на тромби при прием на „стари“ орални противозачатъчни се увеличава с 2.5 пъти в сравнение с отсъствието на контрацепция, а при прием на „нови“ орални контрацептиви тази вероятност нараствала с между 6,6 и 4,3 пъти в сравнение с неизползването на противозачатъчни.

Таблетките, съдържащи един от новите видове прогестаген – дезогестрел, гестоден или ципротерон – значително увеличават риска от развитие на венозна тромбоемболия /ВТЕ/ в сравнение с хапчетата, съдържащи старите прогестагени – левоноргестрел и норетистерон.

Британските учени, които провеждали това изследване в базата на Университета на Нотингам, считат, че представеният от тях научен труд „има достатъчна мощност, за да осигури надеждни сравнителни изводи за различните състави на комбинираните орални контрацептиви“.

Ежегодният брой на допълнителните случаи на тромбоемболия при 10 хиляди жени било най-ниското при прием на левоноргестрел и норгестимат /6 от 10 хиляди допълнителни случаи/, а най-високо при прием на дезогестрел и ципротерон /14 от 10 хиляди допълнителни случаи/.

Това означава, че рискът от тромбоемболия при прием на нови типове орални контрацептиви е по-висок с 1.5-1.8 пъти в сравнение с приема на старите видове орални противозачатъчни.

Изследователите подчертават, че оралните контрацептиви са „извънредно безопасни лекарствени препарати“ и изучаването на някои различия в рисковете извършва само и единствено с цел оптимизиране на индивидуалния избор на медикаменти от лекуващите лекари.

Абсолютният брой на допълнителните случаи на тромбоемболии са изключително ниски както при прием на старите, така и на новите видове орални противозачатъчни.

С цел по-голяма прегледност може да се приведе следното сравнение – средно оралните противозачатъчни увеличават риска от венозна тромбоемболия 3 пъти, а нормалната бременност повишава тази вероятност този риск с 10 пъти – в сравнение с жените, които не се намират в такова състояние и неприемащи орални контрацептиви.

Авторите напомнят, че по целия свят около 9% от жените в детеродна възраст използват орални противозачатъчни, в развитите държави това съотношение достига 18%, а във Великобритания – 28%, за България не се води точна статистика, но според неофициални данни на пациентските организации е в границите на 11-13%.

Това говори за добро изследване и за висока степен на безопасност на тази група лекарствени препарати.

Повишеният риск от венозна тромбоемболия е бил установяван и при по-рано проведените научни изследвания. Но настоящото проучване е извършено при по-строг дизайн /тоест технологията на провеждането/ и няма ограниченията на предходните.

В редакционната статия на същия брой BMJ изследователят от Университета на Нотингам Яна Виноградова, коментирайки това проучване, посочва: „Отстраняването на недостатъците на дизайна в това изследване е важно достижение, позволяващо в пълна степен да се доверим на получените резултати.“

В тази връзка следва да се отбележи, че през 2014 година беше проведен мета-анализ, въз основа на който се установи, че съществува голяма степен на вероятност оралните противозачатъчни могат да се използват като профилактично средство срещу на млечните жлези и на яйчниците.

Като дори у нас съществува практика контрацептиви да се предиписват при хормонални нарушения.