Кръвните изследвания за онкомаркер на рак на маточната шийка днес се използва за определяне не само за предразположеност към патологичния процес, но и за откриване на най-ефективните тактики на лечение на онкологичното заболяване.

Ракът на маточната шийка днес е много разпространен и се открива не само при жени на възраст, но и при млади девойки до 30-годишна възраст.

За положителната прогноза на онкологичните заболявания огромно влияние оказва своевременното диагностициране на патологичния процес.

Днес има множество възможности за откриване на ракови процеси в организма, сред които основните са преглед при специалист и лабораторните изследвания.

Голямо значение в диагностичните мероприятия играят онкомаркерите, които представляват вещества, образуващи се в следствие на жизнената дейност на раковите клетки.

Маркерът за рака на шийката на матката позволява прогнозирането на чувствителността на атипичните клетки към предполагаемото лечение.

Подобно изследване на кръвта не се провежда като индивидуално, тъй като не предоставя възможност за получаване на 100% сигурен резултат.

Само комплексната диагностика позволява откриването на предразположеност към рак на шийката на матката – ултразвуково изследване, биопсия, МРТ, скенер, компютърна томография.

Окончателната диагноза за онкологично заболяване на шийката на матката се утвърждава само след провеждането на тест за онкомаркери с други диагностични процедури.

Серологичен SCC

Серологичният маркер или антиген на плоскоклетъчния карцином представлява полипептид или белтък, концентрацията на който се повишава с развитие на онкологичен процес.

Днес серологичните онкомаркери са необходими за определяне на ефективността на провежданото лечение и за доклиничните диагностики на рецидивите на рака на шийката на матката.

Ракът на шийката на матката много дълго време не е бил диагностициран с помощта на онкологични маркери, което не даваше възможност на специалистите да определят кои жени влизат в рисковата група и да установят каква е ефективността на провежданото лечение.

Необходимостта от провеждане дадения вид изследователско мероприятие днес е много висока, което е обусловено от следните причини:

• Онкологичното заболяване на шийката на матката е социално значима болест;
• Ракът на женския репродуктивен орган съществено намалява раждаемостта;
• Без това изследване е на практика невъзможно научно да се определи предразположеността към заболяването и възможността за развитие на рецидиви.

Изследване на маркера SCC се назначава при мониторинг на наблюдение и лечение на плоскоклетъчен карцином, локализиращ се в различни области – носоглътка, бели дробове, хранопровод, уши и маточна шийка.

В момента на рецидив на цервикалния рак SCC е позитивен в 90% от случаите, което позволява да се изпреварят клиничните проявления на прогресирането на онкологичния процес.

Така с помощта на постоянно провеждани изследвания на този онкомаркер, които трябва да се извършват не по-рядко от на 3 месеца, съществува възможност да се открият рецидиви 2-6 месеца преди възникване на неговата симптоматика и клиничните му проявления.

Кръвни изследвания за SCC

Нормата на серологичния маркер варира в пределите 2.5 нг/мл. При повишаване на показателя у пациентките с поставена диагноза рак на маточната шийка в 1В и 2А стадии става въпрос за развитие на рецидив, ако липсват метастази в близко разположените лимфни възли.

Изследването за онкомаркери позволява да се подбират пациентки за провеждане на оперативна или лъчева терапия. При повишено ниво на този серологичен маркер 2-те най-нови изследвания по тази тема показват прогресиране на онкологичния процес или негов рецидив в 76% от случаите.