Първа бременност след 35 винаги е обект на повишено внимание от страна на лекарите, тъй като в тази възраст многократно се увеличава риска от усложнения.

Повечето изследователи смятат за неблагоприятен фактор не конкретното число на възрастта на бъдещата майка, а съпътстващите хронични заболявания и състояния, които се определят като екстрагенитални.

Секцио или естествено раждане след 35 - кой е правилният избор

Например, артериална хипертония, захарен диабет, наднормено тегло и много други.

Също жените в по-напреднала възраст обикновено са с различни гинекологични заболявания, които предизвикват усложнения по време на бременността.

Изборът на тактика за родоразрешение след 35 е трудна задача за акушер-гинеколога.

При нормално протичане на бременността специалистът може да води раждането по естествен път, а при наличие на каквито и да е съмнения най-вероятно ще избере цезарово сечение.

Днес списъкът с показания за провеждане на тази операция е толкова голям, че родилките след 35 5-6 пъти по-често попадат на операционната маса.

Съществува мнение, че така могат да се избегнат редица усложнения.

За съжаление, последните изследвания не потвърждават това, и мнението на специалистите се променя. Какво е важно да се знае при планиране на бременност след 35?

Секцио – еволюция на показанията за операция

Днес секциото е една от най-често извършваните операции.

Първо, това е обусловено от големия списък с показания, които се разширяват с усъвършенстване на техниката за провеждане на родоразрешението, използваните материали, инструменти и спомагателни пособия.

Цезарово сечение – абсолютни и относителни показания

Днес показанията за операция се определят от състоянието на бременната или родилката и от това на детето.

Сред абсолютните показания са не само състоянията, при които раждането е невъзможно, но и когато естественото раждане е потенциално опасно, поради повишен риск от инвалидност:

  • Пълно предлежание на плацентата;
  • Тесен таз и/или несъответствие на размерите на главата на плода с размерите на таза;
  • Кръвотечение, обусловено от непълно предлежание на плацентата или отлепване на нормално разположената плацентата при неподготвени родилни пътища;
  • Тумори на органите на малкия таз, изменения на шийката на матката, на влагалището;
  • Опасност или започващо разкъсване на матката;
  • Тежко извънгенитално заболяване;
  • Тежка прееклампсия при неефективно консервативно лечение.

Абсолютните показания изискват задължително извършване на операцията, а относителните се нуждаят от сериозна обосновка.

Бременните след 35, очакващи поява на първородното дете, често раждат със секцио по относителни показания, сред които аномалии на родилната дейност, многоплодна бременност, изкуствено оплождане, вътреутробна хипоксия на плода, тазово предлежание.

Риск от усложнения при секцио след 35

Когато се назначава секцио по относителни показания, лекарят се стреми да избягва усложнения, които биха могли да възникнат при естествено раждане.

Според ново изследване секциото е свързано с по-висок риск от усложнения, отколкото естественото раждане, особено при жени над 35.

Учените представят многобройни сравнителни данни между групи жени, които раждали по естествен път, и такива, на които е направено секцио без строги показания.

Случаите на неотложни операции по абсолютни показания са изключени. В 85,3% от случаите оперативното родоразрешение се усложнява от остро кръвотечение, предимно заради влошено състояние на матката.

Нивото на усложнения от секцио нараства след 25-годишна възраст и достига до доста значителни показатели след 35 години. Списъкът на относителните показания за жените е необходимо да се преразгледа.

Секцио и микробиом на децата

Резултатите от още едно изследване в областта на акушерството и неонатологията бяха публикувани в списание Nature. Британски и австралийски лекари отбелязват съществени различия на микробиома на децата, родени по естествен път, и в резултат на секцио.

Ако в първия случай новороденото получава бактерии от майката при преминаване през родилните пътища, то във втория частично присъства болничната патогенна флора.

Микрофлората отговаря за най-различни аспекти на здравето, дори и за имунната система на детето, затова е важно още при раждането да „срещне” правилните бактерии.

За съжаление, при секцио се нарушава предаването на микробиом от майката на детето. Но около месец след раждането съставът на флората се възстановява.

За корекция на това състояние днес се разглежда възможността след оперативно раждане детето да се маже с влагалищен секрет на майката, който съдържа полезни бактерии.