Изследвания, показващи зависимостта на щастието на човека от различни видове фактори, са доста популярни. Учени са установили, че усещането за благосъстояние до голяма степен е обусловено от това дали човек е доволен от своята работа.

Доброто настроение на служители – това е залог за неговата ефективна работа. Специалистите по корпоративни празненства препоръчват на ръководителите на компании да организират съвместни празници за своите служители, партньори и клиенти.

Това е един от най-важните елементи на корпоративната култура, за създаването на традиции и за повишаване на уважението към ръководството.

Изпълнителните директори на компаниите са длъжни добре да анализират какъв празник ще бъде уместен за колектива – възможно е да се организира вечеря не за служителите, а за техните деца. Това задължително ще бъде оценено във вид на по-голямо отдаване в работата.

За да се чувства човек щастлив са му нужни нови преживявания – според учени от Харвард, е достатъчно 2 пъти месечно човек да попада или да отива на непознато място, за да придобива нови впечатления.

Това невинаги е възможно – много хора работят и физически нямат възможност за толкова чест отдих.
Психолози от Лондонското училище по икономика са установили до колко понятието щастие и работа са взаимосвързани.

Според проведеното от тях проучване, щастието зависи доволен ли е човек от своята работа или не – 65% от запитаните се чувстват в добро разположение на духа, ако работния процес и заплатата ги устройват.

Същевременно анкетираните отбелязвали, че отношението на ръководството към бизнеса също е от съществено значение – съвместните празници, корпоративните вечери, съревнования или конкурси.

Според психолози за един от най-тежките дни от седмицата се смята понеделник, въпреки че съгласно проучванията е най-трудно да се работи във вторник, а за работещите, нивото на стреса се натрупва и към средата на седмицата, тоест в сряда, достига своя максимум.

Ако работата не се харесва на един човек, то стресът влияе на неговото настроение, което се проявява в неудовлетворение от собствената външност, фигурата и съответно – работата като източник на съществуване.

Впрочем, има определена група хора, които са готови буквално да живеят на работата – тях ги устройва буквално всичко. Но доколко те са щастливи изследователите не отговорят.

В допълнение

Увеличаването на интензивността на работния процес сред представителите на много професии е вече достигнала предела на човешките възможности.

Учени от университета на щата Джорджия отбелязват, че в повечето големи компании продължителността на работния ден от 10-11 часа вече се е превърнало в нещо напълно нормално.

Но, затваряйки зад себе си вратите на офиса, човек все още продължава да работи. На много съвременни хора им се налага да отговорят на позвънявания и на електронни писма през свободното си време.

Такива свръхусилия не преминават безследно и биват последвани от сериозни здравословни проблеми. Човек се намира в състояние на хроничен стрес, развива безсъние и е възможно дори да възникнат соматични заболявания.

Специалистите съветват трудохолиците да се вслушват в своите усещания и да се опитат да разберат не са ли на прага на емоционално прегаряне.

Принудителният трудохолизъм се превръща в отрицателно явление, ако човек изпитва чувство за вина в петък и през почивните дни, когато си почива и се развлича. Учените съветват да се замени гледането на телевизия с разходки и активни занимания със спорт.