С изобретяването на томографи за сканиране на мозъчната активност учените получават възможност да правят удивителни изследвания.

Пол Уайлен и неговите колеги установяват, че ако покажат на човек нечие изплашено лице и много бързо го заменят със спокойно, томографът установява усилване на активността на амигдалата на мозъка, отговаряща за проследяване на опасни ситуации.

Въпреки факта, че човек не забелязва първата снимка, започва да се тревожи. Това е научно обосноваване на интуитивните предчувствия и обяснения от типа „сърцето подсказва”.

Каква е силата на произнесените думи и на неизказаните мисли

Сила на думите – ДА или НЕ

Ако сложим човек във функционален магнитно-резонансен томограф – голям апарат, който регистрира невронната активност на мозъка в реално време, и му покажем картинка с думата НЕ.

Това повлича след себе си изменения във функционирането на мозъка, частично блокира процесите на логическото мислене, говорното възприятие и на комуникативните способности.

И това само за секунда четене на една кратка дума. Прочитането на негативни думи за доста кратко време може да повлияе значително на състоянието на тревожен и потиснат човек.

Колкото по-дълго човек говори негативни думи или мисли по такъв начин, толкова по-голямо влияние оказват структурите на главния мозък, отговорни за съня, апетита, емоциите и способност за получаване на удоволствие.

Негативните думи „изпращат” съобщения в мозъка и частично блокират мозъчни центрове, в които се осъществява мисловна и логическа дейност.

Провокиращи безпокойство думи като бедност, болест, смърт, също оказват отрицателно въздействие. И дори ако мислите за събитията не са свързани с текущата ситуация, хипоталамусът и амигдалата реагират на тях точно така както ако заплахата беше реална.

В този смисъл мозъкът не различава фантазията от действителността.

Умствена „дъвка” и вербализация на негативни мисли

Умствена „дъвка” – това е шеговит, но много образен термин, означаващ навик да се обмисля една и съща тема. Ако човек често се безпокои за здравето, финансите и си представя възможни катастрофи, това се превръща в постоянен източник на стрес за организма.

Този факт се отнася и за малките деца – колкото по-неприятни са мислите, толкова по-голяма е вероятността от емоционални сътресения и проблеми.

Умствена „дъвка” – това е обичайно негативно мислене, което доста трудно се преустановява. И колкото по-често човек се връща към размишления на една и съща тема, толкова по-сложен става процесът.

Но „лошите” думи и отрицателните фрази, произнесени на глас със съответната емоция, вредят още повече и в значителна степен влияят на мозъка.

Възпрепятстват процесите на вземане на решения, като карат човек да действа импулсивно и нерационално.

Освен това негативните думи съвсем не е задължително да се произнасят сами. Почти всички процеси възникват в организма на човек, който е чул тези фрази.

Слушател или участник в диалога започва да стане раздразнителен и да се опитва да избегне възможно сътрудничество.

Всъщност пребиваването в близост до негативно настроен човек, изразяващ своите мисли, способства за по-превзето отношение на околните един към друг.

Негативните усещания могат да не бъдат съвсем свързани с присъстващите хора, а възмущението да е предизвикано от съвсем други неща като повишение на цените или на състоянието на пътя до дома.

Кога самолечението се приветства от лекарите

За да се възпре тази разрушителна за организма верига „неспокойни мисли-безпокойство-повече тревожни мисли-по-лошо самочувствие”, трябва да се преминат няколко етапа.

Обикновено повечето хора разглеждат този курс като ефективно самолечение:

  1. Да се определи дали дадена ситуация е опасна за живота и здравето. Обикновено това не е така, и колкото по-бързо се понижи количеството на негативни мисли, толкова по-малко от съответната активност ще се прояви в амигдалата. И толкова по-активен ще стане процесът на предприемане на необходимите мерки за решаване на проблема.
  2. След разграничаване на основния мисловен „лайтмотив” е необходимо да се премисли за съсредоточаване върху положителните образи.

Те благотворно влияят на човека и предизвикват активност в центровете, отговорни за мотивацията, а също и помагат за формиране на психическа устойчивост.

В резултат се понижава тревожността, депресивните проявления, подобрява се общото състояние.