Какво представлява синдрома на внезапната детска смърт?

Синдром на внезапната детска смърт, известен още като СВДС, се определя като внезапна смърт на бебе на възраст до 1 година. Ако смъртта на детето остане необяснима след разследване на обстоятелствата около смъртта, което включва извършването на аутопсия, изследване на клиничната история на детето, тогава като причина за смъртта се посочва на СДВС. Внезапната детска смърт е трагично събитие за всеки родител.

СДВС се подозира, когато здрави по-рано на външен вид кърмачета, обикновено на по-малко от 6 месеца, биват намирани безжизнени в леглото. В повечето случаи няма признаци и не може да се идентифицира някакъв дистрес, който да е изпитало бебето преди смъртта си. Детето обикновено се е хранило нормално, преди да бъде сложено в леглото да спи.

След това детето бива открито безжизнено, без пулс или дишане. Реанимация може да започне на място, но изследванията показват, че в почти всички случаи се оказва безрезултатна. Причината за смъртта остава неизвестна, въпреки детайлното обследване на клиничната история на детето и проведената аутопсия.

СДВС рядко се случва през първия месец от живота на детето. Рискът се увеличава през 2-рия до 4-тия месец от живота на детето и след това намалява.

Около 90 % от смъртните случаи на СДВС настъпват при бебета под 6-месечна възраст.

Въпреки че точната причина или причините остават неизвестни, благодарение на провежданите научни изследвания ние знаем следното за този синдром:

  • Апнея /спиране на дишането/ при недоносени и апнея в много ранна детска възраст са клинични състояние, които трябва да бъдат разграничавани от СДВС. Бебетата с апнея могат да бъдат наблюдавани посредством електронни монитори, които се препоръчват от лекарите за проследяване на пулса и дихателната дейност. Но тези мерки не могат да бъдат превенция срещу внезапната детска смърт.
  • Бебетата могат да изпадат спорадично в състояния, които застрашават живота им. Това са състояния, при които дишането, пулса и цвета на кожата на бебетата рязко се изменят. За най-чести причини за изпадане в подобни състояния се сочат – вирусна инфекция на дихателните пътища, гастроезофагеалнарефлуксна болест или гърчове. Въпреки това няма сигурни научни доказателства, че тези опасни за живота на бебето състояния могат да доведат до СДВС.
  • СДВС не се причинява от имунизации или недостатъчна родителска грижа;
  • СДВС не е заразен или наследствен;
  • Вината за настъпването на внезапна смърт не е на никого.

Можем ли да го предотвратим?

Към настоящия момент няма начин да се предвиди кои деца са изложени от риск от настъпване на СВДС. Но СВДС е свързан с определени рискови фактори. Следователно премахването или предотвратяване на тези рискови фактори ще предпази от внезапна смърт много бебета.

Позицията на бебето при сън и мястото, където спи – трябва да осведомите всички детегледачки, баби и дядовци, както и всеки, който се грижи за бебето ви за риска от СДВС и това колко е важно да се спазват съветите описани по-долу:

  • Трябва да слагате бебето да спи по гръб през нощта, както и когато спи през деня;
  • Трябва да избягвате да слагате бебето да спи в пухкаво спално бельо. Най-вече трябва да внимавате с одеялата, с които завивате детето си.
  • Лицето на бебето трябва да бъде свободно и да не се слага в никакъв случай нищо върху него;
  • Бъдете внимателни да не прегрее детето ви от навличане или да го завивате прекомерно;
  • Не позволявайте на никого да пуши около детето ви.