Какво представлява синдрома на внезапната детска смърт?

Синдром на внезапната детска смърт, известен още като СВДС, се определя като внезапна смърт на бебе на възраст до 1 година.

Ако смъртта на детето остане необяснима след разследване на обстоятелствата около смъртта, което включва извършването на аутопсия, изследване на клиничната история на детето, тогава като причина за смъртта се посочва на СДВС. Внезапната детска смърт е трагично събитие за всеки родител.

СДВС се подозира, когато здрави по-рано на външен вид кърмачета, обикновено на по-малко от 6 месеца, биват намирани безжизнени в леглото.

В повечето случаи няма признаци и не може да се идентифицира някакъв дистрес, който да е изпитало бебето преди смъртта си. Детето обикновено се е хранило нормално, преди да бъде сложено в леглото да спи.

След това детето бива открито безжизнено, без пулс или дишане. Реанимация може да започне на място, но изследванията показват, че в почти всички случаи се оказва безрезултатна. Причината за смъртта остава неизвестна, въпреки детайлното обследване на клиничната история на детето и проведената аутопсия.

СДВС рядко се случва през първия месец от живота на детето. Рискът се увеличава през 2-рия до 4-тия месец от живота на детето и след това намалява.

Около 90 % от смъртните случаи на СДВС настъпват при бебета под 6-месечна възраст.

Въпреки че точната причина или причините остават неизвестни, благодарение на провежданите научни изследвания ние знаем следното за този синдром:

 • Апнея /спиране на дишането/ при недоносени и апнея в много ранна детска възраст са клинични състояние, които трябва да бъдат разграничавани от СДВС. Бебетата с апнея могат да бъдат наблюдавани посредством електронни монитори, които се препоръчват от лекарите за проследяване на пулса и дихателната дейност. Но тези мерки не могат да бъдат превенция срещу внезапната детска смърт.
 • Бебетата могат да изпадат спорадично в състояния, които застрашават живота им. Това са състояния, при които дишането, пулса и цвета на кожата на бебетата рязко се изменят. За най-чести причини за изпадане в подобни състояния се сочат – вирусна инфекция на дихателните пътища, гастроезофагеалнарефлуксна болест или гърчове. Въпреки това няма сигурни научни доказателства, че тези опасни за живота на бебето състояния могат да доведат до СДВС.
 • СДВС не се причинява от имунизации или недостатъчна родителска грижа;
 • СДВС не е заразен или наследствен;
 • Вината за настъпването на внезапна смърт не е на никого.

Можем ли да го предотвратим?

Въпреки че не можем да предскажем кои деца са конкретно изложени на СДВС, има няколко ключови рискови фактора, свързани с този синдром, които можем да намалим и контролираме.

Важно е да се подчертае, че спазването на препоръките за безопасност по време на сън на бебета може значително да намали вероятността от СДВС. Ето някои от насоките и съветите, които би трябвало да следваме:

 • Спане на гръб: Поставете бебето да спи на гърба си през нощта и по време на дневния сън. Тази практика е доказана като ефективен начин за намаляване на риска от СДВС. Сънът на гърб се препоръчва от медицинските специалисти и трябва да бъде стриктно спазван.
 • Спални условия: Опазвайте мястото, където бебето спи, от евентуални опасности. Не поставяйте бебето да спи в пухкави спални бельо или под наслагване от пликчета и одеяла. Подложете спалната повърхност с твърда и равна повърхност.
 • Свободно лице: Уверете се, че лицето на бебето е напълно свободно по време на сън. Не слагайте нищо върху лицето на детето, като например пледове, меки играчки или възглавници.
 • Подходяща температура: Бъдете внимателни да не прегреете бебето с навиване в твърде много дрехи или одеяла. Спалната среда трябва да бъде комфортна, но не прекалено топла, за да се избегне прегряване.
 • Избягвайте тютюнопушене: Никой не трябва да пуши в близост до бебето. Висенето на тютюнев дим във въздуха може да увеличи риска от СДВС. Важно е да се осигури, че околната среда на бебето е безтютюнева.
 • Редовни проверки: Правете редовни проверки на бебето по време на сън, за да се уверите, че той е в безопасност. Макар тези мерки да помагат за предотвратяването на СДВС, не бива да се забравя, че вниманието и грижата на родителите и грижещите се хора са от решаващо значение.
 • Образование: Излагайте всички грижещи се за бебето лица на информация относно рисковете и мерките за предпазване от СДВС. Това включва баби, дядовци, детегледачки и всеки, който има контакт с детето.
 • Редовни контроли: Редовните проверки и контроли от педиатъра също са важни за увереността в здравето и безопасността на бебето. Вземете си време да се консултирате с лекаря си по въпроси, свързани със здравословната грижа за бебето.

Предотвратяването на внезапната детска смърт (СДВС) е задача, която изисква нашето постоянно внимание и ангажираност.

За да бъдем успешни в тази борба, трябва да разберем, че СДВС не зависи само от индивидуалните действия на родителите и грижещите се лица, но също и от обществото и системите за здравеопазване.

Важно е да продължим да насърчаваме образованието и осведомеността на бъдещите родители и всички, които се грижат за бебета, относно рисковете, свързани със СДВС, и как да ги предотвратят.

Този процес на образование може да бъде подкрепен чрез различни канали, включително педиатри, медийни кампании, училища и онлайн ресурси.