Когато някой от нас чуе как дете в предучилищна възраст разсъждава за ръста на цените или за причините за множеството конфликти в Близкия Изток, се възхищава на неговата ерудиция.

Но от друга страна, ако затворим учи може би ще помислим, че пред стои наш връстник. Защо на много от съвременните деца не им достига присъщата за тази възраст наивност и спонтанност.

Оправдаване на очакванията

Вероятно още от 90-те години е прието да се говори за детската акселерация и всички проявления на „зрялост“ се приписват на нея.

Подобно е ситуацията и с половото съзряване, като пубертетът при повечето деца днес започва още от 9-тата година, а някои сключват брак на 16 години, макар това да е по-скоро изключение, тъй като съвременната жена все по-късно ражда първото си дете.

Но все пак днес никой не би се изненадал, ако види как 5-годишно дете самостоятелно сърфира из Интернет, кликайки по съмнителни банери или да критикува качеството на обслужването в кафето.

Въпреки това медицинските статистики показват, че в България акселератите не са толкова много – общо от 2 до 5% от децата. Поради това причините за детската акселерация трябва да се търсят във възпитанието.

Могат да бъдат отделени няколко външни фактора на преждевременно навлизане в зряла възраст:

1. Прилагане на методики за ранно развитие от страна на родителите

Обучаване на детето да чете и да смята от 2 години и на английски от 3 години, по този начин то придобива не само нови знания, но и започва да използва наукоподобни формулировки.

Практиката показва, че децата започнали да четат и да смятат от 2-годишна възраст, в училище слабо се отличават от тези, които са усвоили тези навици от 5-6-годишна възраст.

Същевременно те рано загубват детската си посредственост, започват да употребяват заучени „книжни“ фрази и на практика изобщо не умеят да играя със своите връстници.

Образователните занимания се основават на доброволното внимание на детето и повтаряне на действията на възрастния, а всяка спонтанна активност се оценява като разсейване.

Поради това, ако детето попадне сред връстници, които не са толкова напреднали в интелектуалното развитие, то няма да успее да се социализира, тъй като ще разглежда игрите като разсейване, на които не си струва да се отдава.

2. Поощрение

Ако детето още при изписване от родилния дом е било облечено в смокинг, а при поникването на първия зъб вместо лъжица му подарят комплект с ножица, вилица и малка виличка за десерта, то към 10-тата си година категорично ще отказва да си слага риза без копчета за ръкавели.

В стремежа си да оправдае родителските очаквания, малкото дете се опитва да избягва всякакви проявления на своята незрялост. То забелязва, че обикновено възрастните го хвалят, когато споделя техните интереси, като за сметка на това пренебрегва собствените си.

3. Подражаване на авторитети

На практика в ранното детство на всеки човек се е случвал той да подражава на временно избран от него кумир – изведнъж той става „майчин“, „бащин“, „бабин“. Малкото дете копира техните интонации, начин на изразяване, жестовете и любимите им занимания.

За разлика от описаните по-горе фактори, тази ситуация се отразява благоприятно на развитието на детето. В отговор на желанието му да бъде до своя „любим“ възрастен, може да се помогне на малкия човек придобие множество полезни навици.