Движенията на ръцете, резки и едва забележими, могат веднага да разкрият за човек повече от думите. По-често ги правим безсъзнателно, но те издават истинските намерения, настроение и емоции.

Този, на когото са известни значенията на типични жестове на ръцете, може да чете хората като отворена книга.

Как движенията на ръцете разкриват истинските намерения

Сила на ръцете

Много малко осъзнават, че в техните ръце е съсредоточена безгранична власт. Ръцете могат да защитят или да ни предадат, и това се случва без въздействие от страна на нашата воля.

В този случай, разбира се, ако не разбираме езика на жестовете.

В много езици думата ръце се използва не само за обозначаване на частите на тялото. Замислете се как звучи това:

  • Всичко е в твоите ръце – действай по-смело, ще се справиш;
  • Имаш лека ръка – получава ѝ се с лекота, без особени усилия;
  • Имаш дълги ръце – някой подчертава своето всесилие и влиятелност;
  • Той е дясната ръка на директора – незаменим помощник на ръководител;
  • С чужди ръце жар загребва – използва нечий труд с користна цел.

В повечето случаи отворените длани изразяват чистота на намеренията. Във всички култури притиснатата към сърцето ръка е означавала уверение в честност и вярност.

Индонезийци и малайци повдигат сложените ръце към гърдите в знак на приветствие и благодарност. Някои с усилие успяват да легнат по гръб с разгърнати длани.

Жестовете е важна част от езика на тялото, и разбира се, да ги разбираме, е много интересно.

Значение

Отворени и затворени длани

Когато незаслужено ни обвиняват, се възмущаваме, произнасяме нещо от рода. Това не съм аз. Не бях аз. Нямаше ме там. В такива моменти дланите се разтварят и се завъртат нагоре, за да покажем, че няма какво да крием. Друг човек улавя това на интуитивно ниво и вярваме, че казваме истината.

Необходимо е да сме внимателни, ако някой съобщава нещо важно, като се държи ръцете в джобовете или зад гърба.

Скритите длани са повод за съмнения. Със сигурност има изключения, но колкото по-напрегната е ситуацията и сериозно е решението на проблема, толкова по-голяма е вероятността човек да лъже или да скрива част от информацията.

Много жени започват да се правят на заети в опит да скрият нещо. Например, заемат се с почистване и местят предмети или говорят за странични теми, само и само да не заговорят за основната.

Жест на молба

Движенията на ръцете при разговор могат съществено да повлияят на отношенията на събеседниците.

Когато искате нещо, обърнете малко нагоре дланите, и тогава събеседникът ще прочете този жест като да поеме задължение.

Така няма да възникне усещане, че няма да го безпокоят, да се опитват да го притискат или заплашват.

Ако повторим същото със спуснати ръце, молбата може да се възприеме като заповед.

Общувайки на езика на тялото, е необходимо да отчитаме културните различия. Например, класическият жест, който посочваме на някого да отиде там, в Южна Корея се смята за унизителен. За да накараме някого да отиде там, където искаме, трябва дланта да е насочена надолу, към земята.

Ръкостискане

Не само задава тон на деловата или дипломатична среща, но и влияе на нейния резултат. Когато се здрависват двама равнопоставени, техните китки се разполагат вертикално и паралелно, огледално се отразяват една друга.

Ако един човек завърта ръката с дланта нагоре, това може да се прочете като знак на подчинение, признание на превъзходство.

Много успешни бизнесмени и авторитарни политици използват доминиращия стил на ръкостискане. Тяхната длан така или иначе се оказва нагоре, ако само събеседникът не разгадава скритите намерения и не встъпва в символична борба за власт.

Как да постъпим, ако някой налага борба за първенство? Да покрием с лявата ръка неговата дясна и да я захванем китката като ръкавица.

Това ще преустанови неговия опит да демонстрира кой е главният, но едновременно с това може да предизвика раздразнение, затова използвайте този прийом само в краен случай.

Необходимо е да се отбележи, че ръкостискането с двете ръце невинаги носи отрицателен подтекст. Ако така прави близък приятел, това означава искреност и топлота като при прегръдка. В много арабски страни местен жител да приветства с такъв жест непознат без всякакви задни мисли.

Потриване на дланите

В повечето култури това изразява вълнение и очакване на нещо добро, или на човек просто му е студено. Скоростта на движенията издава нивото на нетърпение или желание да доближим радостното събитие.