Какво е СПИН?

СПИН (Синдром на придобита имунна недостатъчност) представлява заболяване, чийто причинител е човешкия имунодефицитен вирус. Той принадлежи към групата вируси, известни като ретровируси.

След като попадне в организма, вирусът започва да унищожава или да уврежда клетките на имунната система на организма.

Тялото се опитва да се справи като произвежда нови клетки, но в крайна сметка ХИВ прогресивно намалява способността на организма да се бори с инфекциите и някои видове карцином.

Структурата на вируса е изследвана и проучена обстойно и постоянно провеждащите се нови изследвания са помогнали на учените да разработят нови методи за лечение на СПИН.

Въпреки че всички човешки имудефицитни вируси са подобни, от малки изменения или мутации в генетичния им материал се създават вируси, които са лекарствено резистентни.

По-големи вариации на вирусните гени са открити при някои различни подтипове. Към момента ХИВ-1 е преобладаващия подвид на вируса, който причинява СПИН.

Какви са симптомите?

Много от заразените не знаят, че са носители на ХИВ вируса. Обикновено броят на ХИВ позитивните, които знаят, че са инфектирани, е около 20 % от всички новоинфектирани.

Голяма част от ХИВ позитивните не проявяват симптоми след първоначалното заразяване с вируса.

Най-честите симптоми са много подобни на тези при грип, които започват от няколко дни до няколко седмици след излагането на вируса. Първоначалните симптоми са изразяват в:

 • Субфебрилна температура;
 • Главоболие и отпадналост;
 • Обриви и болки в гърлото;
 • Увеличени лимфни възли в областта на шията;
 • Характерна особеност на първичната ХИВ инфекция е появи на рани или язви в устата;

Тези симптоми обикновено изчезват в рамките на няколко седмици. След това инфектираният се чувства нормално и няма никакви симптоми.

Тази асимптоматична фаза често продължава с години. Прогресията на заболяването варира в широки граници при отделните заразени.

Този етап на ХИВ инфекцията може да продължи от няколко месеца до 10 и повече години. През този период  вирусът продължава да се размножава и активно заразява и унищожава клетките на имунната система.

Вирусът разрушава, които първоначално започват да се борят с инфекциите при навлизането им в тялото – вид бели кръвни клетки, наречени CD4 клетки. Въпреки че болният няма симптоми, той е заразен и може да предава ХИВ вируса.

СПИН е ХИВ инфекция в по-напреднал етап, когато тялото започва да губи способността си да се бори с инфекциите. Когато броят на CD4 клетки под определен минимум, тогава състоянието на ХИВ позитивния се означава като СПИН.

Понякога диагнозата СПИН се поставя, когато човек има необичайни инфекции или ракови заболявания, които показват силно отслабена имунна система.

Инфекциите, които се развиват при вируса на СПИН се наричат опортюнистични, тъй като се възползват от възможността да заразят човек с отслабена имунна система.

При поставена диагноза Синдром на придобита имунна недостатъчност може да се наложи назначаването на профилактична антибиотична терапия за предотвратяване на опортюнистичните инфекции.

Лечение на СПИН

През последните години няколко лекарства станаха достъпни, както за борба с ХИВ инфекцията така и свързаните с нея инфекции и карциноми.

Лечението с тези медикаменти се нарича високо активно антиретровирусна терапия и в резултат на прилагането ѝ са намалели свързаните с ХИВ усложнения и смъртните случаи. Въпреки това тези медикаменти не лекуват ХИВ.

В един от случаите пациент, лекуван от рак е бил излекуван от ХИВ чрез трансплантация на стволови клетки, но лечението със стволови клетки не се препоръчва за лечение на СПИН поради високия риск от настъпване на смърт и вероятността от неуспех на трансплантацията.

Друг случай е на бебе, което е било третирано агресивно 30 часа след раждане с антиретровирусни медикаменти и сега се счита за излекувано. Но това са изолирани случаи.

Комбинацията от три лекарства се препоръчва за потискане на репликацията на вируса и за стимулиране на имунната система. Някои от различните класове лекарства, които се използват при антиретровирусната терапия са:

Инхибитори на обратната транскриптаза – тези лекарства инхибирост способността на вируса да се размножава. Следват примери за такива лекарства:

 • Нуклеозидни или нуклеотидниинхибитори на обратната транскриптаза /НИОТ/ – включват някои от следните лекарства - зидовудин, дидазонин,ставудин и др.
 • Ненуклеозидниинхибитори на обратната транскриптаза /ННИОТ/ - използват се обикновено с НИОТ, за да възпрепятства размножаването на вируса. Примери за ННИОТ са: ефавиренц, неварапин , деларвидин и етравирин. Най-новото лекарство в този клас е рилпивирин.

В повечето случаи се назначава терапия с прием два НИОТ и един ННИОТ ежедневно , като за удобство има изработени таблетки, съдържащи и двата лекарствени препарата. Така терапията може да се осъществи с приема само на едно хапче дневно.

Протеазниинхибитори – прекъсват вирусната репликация на по-късен етап от жизнения цикъл на вируса. Примери за такива лекарства са: ритонавир, саквинавир, индинавир сулфат и др.

Как да се предпазим от СПИН?

 • Въздържането от секс и абстиненцията: Въздържането от сексуални активности е най-сигурният начин за предпазване от СПИН, особено ако не сте в сигурния си сексуален партньор или не използвате презервативи. Абстиненцията може да бъде избрана и като стратегия за младите хора, които не са готови за сексуални връзки.

 • Моногамия и избор на сексуален партньор: Ако решите да имате сексуални връзки, важно е да бъдете моногамни с един партньор, за когото сте сигурни, че не е заразен с ХИВ или други СПИН-свързани инфекции. Взаимната моногамия намалява риска от заразяване.

 • Ползване на презервативи: Използването на латексови презервативи при сексуални активности може да предостави високо ниво на защита срещу СПИН и други полово предавани инфекции, ако се използват правилно и последователно. Следвайте инструкциите за правилно поставяне и сваляне на презерватива и го използвайте от начало до край на половия акт.

 • Тестове и редовни медицински прегледи: Редовните тестове за ХИВ са важни, особено ако сте сексуално активни или имате рисково поведение. Знаенето на своя статус ви позволява да предприемете необходимите стъпки за предпазване на себе си и другите. Също така, редовните медицински прегледи могат да ви помогнат да поддържате оптималното здраве и да научите повече за начините за предпазване.

 • Лечение и профилактика при бременност и раждане: Ако сте бременна или планирате да забременеете и сте заразени с ХИВ, е важно да се консултирате със своя здравен специалист. Лечението по време на бременността и подходящата антиретровирусна терапия след раждането могат значително да намалят риска от предаване на вируса на новороденото бебе. По същия начин, избягването на кърмене при ХИВ-положителни майки и използването на заместително хранене съдейства за предпазване на децата от заразяване.

 • Подкрепа и образование: Важно е да имате достъп до информация и ресурси за предпазване от СПИН. Образованието и разбирането на рисковете и начините за предпазване са ключови за вашия собствен и сексуален партньорски здравен статус.

 • Избягване на споделяне на игли и шприци: Ако употребявате инжектируеми наркотици, избягвайте споделянето на игли и шприци с други хора, тъй като това може да представлява голям риск за предаване на ХИВ и други инфекции.

 • Сексуално образование и съзнателност: Участие в сексуално образование и съзнателност може да ви помогне да научите за рисковете и начините за защита, както и да развиете здрави сексуални навици и комуникационни умения.

В борбата срещу СПИН, информацията и образованието играят критична роля. Понятието за как се предава и как може да бъде предотвратен ХИВ е от съществено значение не само за индивидите, но и за цялата общност.

Образователните и просветни програми, които целят да разширят познанията и аwareness на хората относно СПИН, трябва да бъдат активно подкрепяни и насърчавани.

Познанието за фактите и наличието на ресурси за справяне със СПИН предоставят необходимата основа за вземане на информирани решения.

Здравните организации, неправителствените организации и образователните институции трябва да продължат своята работа, за да насърчават образователни и кампании за подиграване на осведомеността относно СПИН.

В заключение, предпазването от СПИН изисква информация, отговорно поведение и вземане на подходящи мерки за защита.

Следвайки горепосочените насоки и консултирайки се със здравен специалист при нужда, можете да намалите риска си от заразяване и да поддържате добро здраве.

Избягването на рисковото поведение и информираността са важни стъпки към предпазване на себе си и на общността от СПИН.