Приемът на високи дози омега-3 мастни киселини пациенти от хора, получили сърдечен удар, ежедневно в продължение на 6 месеца, след настъпване на медицинското състояние, довело до подобряване на функцията на сърцето и намаление на появилата се анормална съединителна тъкан в неувредена сърдечна мускулна тъкан, според ново изследване на в издание на Американската кардиологична асоциация.

Формата на сърдечния мускул, както и неговата функция могат да се променят след сърдечен удар, състояние известно като слединфарктно ремоделиране, което е свързано с неблагоприятен изход за пациента и може да доведе до сърдечна недостатъчност.

Терапиите, които могат да подпомогнат възстановяването на сърцето или да предотвратят нежеланото промяна в структурата на сърдечния мускул, по-скоро може да се каже, че липсват.

Предходно проучване показва, че омега-3 мастните киселини от рибеното масло се свързват с увеличаване на преживяемостта при хора с инфаркт, но ролята на омега-3 мастните киселини в подобряване на структурата и тъканите на сърцето при хора започнали такава терапия след сърдечен удар бил неизвестен.

В рамките на новото ОМЕГА-РЕМОДЕЛ рандомизирано клинично проучване изследователите направили сравнение между хора, които след сърдечен удар приемали плацебо, и такива, които приемали по 4 грама омега-3 дневно в рамките на 6 месеца:

Установени били следните разлики – с 5.8% намаление на индекса на систоличния краен обем на лявата камера – клиничен маркер, който може да предскаже изхода за хората, получили инфаркт.

Наблюдавано било и намаление с 5.6% на образувалата се анормална съединителна тъкан – фиброзна, в неувредения от инфаркта сърдечен мускул.

Сърдечната недостатъчност все още е основен проблем, който има голяма опасност да се развие след сърдечен удар, но все пак има напредък при разработването на подходящи терапии, отбелязва единият от авторите на изследването.

Резултатите показват, че омега-3 мастните киселини са по-безопасно и ефективно лечение за подобряване сърдечното ремоделиране, така че може да бъде обещаващо от гледна точка намаляване на случаите на сърдечна недостатъчност или смърт, която все още е голяма заплаха за хората, получили сърдечен удар.

Изследователите също така отбелязват, че омега-3 мастните киселини позволяват на сърцето да се свива по-добре , а също така спомагат за намаляване на фиброзната тъкан, която се формира в неувредената част на сърдечния мускул.

Учените също установили, че намалели нивата на биомаркерите на възпаление, което предполага, че омега-3 мастните киселини имат някои противовъзпалителни свойства.

В изследването участвали 360 души, които са оцелели след получен инфаркт – на половината от тях били давани високи дози омега-3, а на другата половина плацебо, като въпросната терапия започнала в рамките на 1 месец, след като участниците били получили сърдечен удар.

Тъй като на взелите участие били давани много високи дози омега-3, в допълнение към другите им лекарства, те били под постоянно лекарско наблюдение за евентуални неблагоприятни последствия от едновременния прием на хранителни добавки, и на няколко вида лекарства.
В крайна сметка се установило, че лечението е безопасно и ефективно.

На участниците и от 2-те групи било прилагано лечение въз основа на насоките, издадени от Американския колеж на Кардиологичната фондация и на Американската кардиологична асоциация.

На взелите участие също били направени кръвни тестове, за да се потвърди, че наистина са приемани хранителните добавки, съдържащи омега-3 мастни киселини. И най-важното е, че са били от рибено масло, а не от растително.