Тази нова компютърна програма може да открива ДНК мутации в една единствена ракова открие.
Новосъздадената програма е толкова съвършена, че може да идентифицира мутации само в една ракова клетка.

А този невероятно точен метод със сигурност ще се отрази и на начина, по който лекарите поставят диагноза на заболяването, и така се доближаваме до терапевтичните методи, при които не се използват агресивните химио- и лъчетерапия.

Като се има предвид новото поколение секвениране – метод за измерване на генома, състоящ се от милиони клетки, новата програма, наречена Моновар метод, може да открива важни изменения в пробите от тъканите, които обикновено се губят сред останалите клетки.

Моновар е създадена на базата на технология, известна като едноклетъчно секвениране /SCS/ , и която не се използва само за изследване на злокачествените заболявания, но също така и в невробиологията, микробиологията и имунологията.

По-осъвремененият метод изтегля данните за генома от отделните клетки, а не на милиони от тях.

Моновар може да използва новите данни, за да сравни клетките една с друга, и така да открива аномалии с много висока точност.

За разлика от едноклетъчното секвениране, Моновар може да открие незначителни вариации на ДНК, известни като единични нуклеотидни вариации, които могат да помогнат при откриване на някои видове рак.

И именно благодарение на тези нуклеотидни вариации ще е възможно постигането на подобрение при диагностиката и лечение на злокаствените заболявания.

Алгоритмът дава на лекарите много по-точно данни, с помощта на които ще могат да назначат много по-ефикасно лечение. А също така им помага да открият мястото на мутациите, дори и при минимални разлики в сравнение с нормалните клетки, в противен случай не биха могли да бъдат наясно.

И всичко това се основава на статистически анализ – програмата може да извлече данни от множество единични клетки, за да открие единични нуклеотидни вариации /ЕНВ/и предоставя много подробни генетични данни на всеки, обяснява изследователи от екипа, провел изследването, Никалос Навин от Университета на Тексас.

Най-точното откриване на ЕНВ е от решаващо значение за терапията, която се провежда на хората, страдащи от онкологично заболяване.

От това зависи как се развива патологията и реакцията на различните медикаменти и ваксини. Молекулярните изменения са много важни от гледна точка назначаването на персонализирани лекарства и терапии, които са специално пригодени за конкретния пациент, и трябва да се осигури по-голямата им ефикасност.

Моновар може да анализира големи бази данни и да извърши обработка на цели геномни протоколи, затова е и много подходяща програма за редица изследвания, отбелязва друг член на екипа учени, разработили програмата.

Новата компютърна програма позволява на всеки човек да провери за себе си – доказано е, че е много по-точна от стандартните алгоритми при идентифициране на мутации и вариации, поне така показват тестовете, които са провеждани от учените до този момент.

Това не е първият път, в който големи масиви от бази данни и статистически анализ се използват в борбата срещу онкологични патологии.

Лаборатории от целия свят събират огромни количества от данни, в които е включена информация как се развиват злокачествените образувания и как реагират на различните видове терапии. И данните от тях се използват за усъвършенстване на терапевтичните методи.

Перспективата е в бъдеще въз основа на наличните данни да се извършва персонализирано лечение на болните.