Учените твърдят, че са разработили начин да тестват колко добре или зле остарява вашето тяло

Изследователите споделят, че това може да помогне да се предскаже кога човек ще умре, да се предвидят хората с висок риск от деменция и може да има огромен ефект върху медицината, пенсионната система и застрахователния бранш. Екипът изследователи в Кингс Колидж в Лондон казват, че гледането в „биологичната възраст“ е по-полезно отколкото използването на датата на раждане. Обаче, трудът, публикуван в издание за геномна биология, не предоставя съвети или насоки за това как да спрем стареенето. Тестът следи за „кода на стареене“ или неговия почерк в клетките на тялото като сравнява поведението на над 150 гена. Този метод е разработен след сравняване на 54 000 маркера на генетична активност при здрави, но водещи значително заседнал начин на живот 25 и 65 годишни пациенти, които след това били сведени до 150. Професор Джейми Тиммънс от Кингс Колидж, Лондон споделя през сайта на BBC: „Съществува здравословен почерк на остаряване, които е характерен и нормален за всичките ни тъкани и изглежда, че той може да бъде прогнозиран конкретно във връзка с различни фактори като дълголетието и упадъка на когнитивните способности. Изглежда, че след 40 годишна възраст това може да се използва, за да дава насоки за това колко добре остарява даден индивид.

Екипът изследователи споделя, че „здраве“ и „възраст“ са две коренно различни понятия. И докато някои начини на живот, като това да прекарате цял ден излегнати на дивана, могат да са вредни за вашето здраве, то те не променят скоростта на стареене на тялото. Екипът от лекари и учени вярва, че комбинирането на факторите, които определят начина на живот и биологическата възраст може да даде по-точна картина на вашето здраве.

Прагът на смъртта?

Изследователите се опитват да проведат тестове върху проби, взети от група 70-годишни мъже от Швеция. Те разработват модел, по който да се определи кой от пациентите остарява добре и кой респективно остарява твърде бързо и така имат възможност да предвидят кой ще умре през следващите няколко години. Можем да разпознаем и изберем хората, които имат почти нулев шанс да умрат и такива, които имат почти 45% шанс за това. Има планове този тест да се прилага за изследване на потенциалните донори на органи за трансплантация в Обединеното кралство, за да се види дали хора, които са технически стари, но имат малка биологическа възраст, могат все пак да даряват органи без опасност за тях и реципиента.

Изследователите също така споделят, че това може да промени раковото диагностициране, защото хората, които остаряват бързо, трябва да бъдат преглеждани за рискове от карцином на по-ранна възраст.

Професор Тиммън споделя също, че този тест ще бъде „полезен инструмент“ в предвиждането на началото на деменцията.

Той казва, че тестът може да бъде използван в комбинация с други изследвания, за да се идентифицират пациентите с най-висок рисков фактор за развиване на невродегенеративни заболявания и така да бъдат вкарани в медицински картотеки за редовни профилактични прегледи.

„Това, което трябва да знаем, са хората с най-висок риск в следващите 10 или 20 години и точно това е сферата, в която смятам, че този тест ще има особено голям принос“, добавя той.