Изследване на сътрудници на Технологичния университет на Оукланд, Нова Зеландия, показва, че за най-щастливи, въпреки количеството грижи, могат да се считат многодетните семейства.

Известно е, че възпитанието на дете изисква големи времеви и финансови разходи. Именно, поради тази причина и многодетни семейства не се срещат толкова често. Стресът и липсата на свободно време плашат родителите, вземащи решение за раждането на второ или трето дете.

Но учените, след провеждане на изследвания, съобщили за съществено преимущество на голямото. Установило се, че многодетните родители се отличават с високо ниво на щастие, на тях не им пречат трудностите, с които са принудени да се сблъскват всеки ден.

По време на изследванията специалистите провели анкета на доброволци, сред които били самотни родители, тоест мъже или жени, възпитаващи децата си самостоятелно, многодетни семейства и такива с едно дете.

Всички участници в проучването трябва да определят нивото на получаваната от тях социална подкрепа, своята удовлетвореност от живота и до колко радостни се чувстват, а също и увереността в собствените си сили.

Отговорите на доброволците позволили да се определи, че родителите, които възпитавали 4 или повече деца, били удовлетворени от своя живот, тъй като получавали необходимата подкрепа от членовете на семейството си. Освен това в многодетните семейства не можело да се скучае.

Експертите забелязали, че децата, които расли в големи семейства, успявали по-рано от останалите деца да поемат отговорност за себе си и да оказват помощ на родителите в грижата за по-малките си братя и сестри.

На свой ред самотните бащи, според специалистите, се отличавали с най-ниско ниво на удовлетвореност от живота.

Учените отбелязват, че лошото настроение на самотните бащи се обуславя от мнението на хората какво възпитание може да даде един мъж на дете. Изследователите отбелязват, че в обществото е разпространено мнението за вина на бащата за разпада на семейството.

Освен всичко останало на самотните бащи им се налага да работят много и на тях често не им стига време за детето.

И освен това мъжете, на които им се налагало да поемат отговорността за домакинството върху себе си, след като децата били пораснали, признавали, че за да запазят топлите отношения с детето си, успявали да преодоляват всички трудности.

Тъй като е важно не само щастието на едно дете, но и нивото на неговия интелект, ще допълним настоящата статия с едно изследване на учени от университета на щата Вирджиния и на Медицинското училище на същото висше учебно заведение.

То показало връзка между образованието на родителите и нивото на интелекта на децата.

Учените доказали, че децата възпитавани от образовани родители се отличават с по-високи нива на интелект.

По време на експеримента била направена оценка на коефициента на интелигентност на 436 представители на силния пол, живеещи на територията на Швеция. Участниците били братя, единия от които бил възпитаван от приемни родители, а другият е биологичните му.

Резултатите показали, че нивото на интелекта на осиновените доброволци на възраст 18-20 години може да превишава с 4.4 пункта IQ на тези участници в изследването, които били отгледани от биологичните си родители.

Оказало се, че в Швеция и в повечето западни държави живеят много желаещи да осиновят дете, това е и причината за провеждането на настоящото изследване.