Всички ние мечтаем да отгледаме успешни деца. Но единна рецепта за възпитание на такива не съществува. Сега може точно да се каже какво родителите трябва да направят, за да постигне тяхното дете житейски висоти.

Да хвалиш или да критикуваш? Да разпишем денят на децата по минути или да им дадем пълна свобода? Да ги караме да зазубрят точните науки или да развиват творчески способности?

Всички ние се боим нещо да не изпуснем във възпитанието на децата. Неотдавнашни изследвания на психолози откриват редица общи черти сред родителите, чийто деца постигали огромен успех. Какво да правят родителите на бъдещите милионери и президенти?

1. Карат децата да вършат домакинска работа

Ако децата не мият чиниите, някой друг трябва да ги измие вместо тях, казва Джули Лифкот-Хаймс, бивш декан в Стандфордския университет и автор на книгата – Как да отгледаш възрастен.

Колкото по-рано научите детето на труд, толкова по-добре е това за него. Когато децата биват освободени от домакинска работа, това означава, че не разбират, че тази работа трябва да се върши, подчертава тя.

От децата, които помагат на родителите в домакинската работа, израстват по-сговорливи и склонни към сътрудничество колеги служители, способни да поемат върху себе си отговорността.

Джули Лифкотт-Хаймс смята, че колкото по-рано научим детето на труд, толкова по-добре е за него – това ще даде на децата да разберат, че да живееш самостоятелно означава преди всичко да умееш да се обслужваш и да организираш сам бита си.

2. Отделят внимание на социалните навици на децата

Децата с развит социален интелект, тоест тези, които добре разбират чувствата на другите, умеят да разрешават конфликти и да работят в екип, обикновено имат добро образование и работят на пълен работен ден към 25-тата си година.

За това свидетелства на университета Дюк и на щата Пенсилвания, които се провеждало 20 години.

Напротив, децата, чиито социални навици са били развити слабо, по-често се оказват в затвора, склонни са към пиянство, по-трудно им било да намерят работа.

Една от основните задачи на родителите е да изградят у детето навици за грамотно общуване и социално поведение, казва Кристин Шуберт, която провеждала изследването.

В семействата, които отделят на този въпрос голямо значение, децата израстват по-емоционално устойчиви и по-лесно преживяват кризите на съзряване.

3. Вдигат високо летвата

Очакванията на родителите са мощен стимул за децата. За това свидетелства анализът на данните на проучване, обхващащо повече от 6000 деца в САЩ.

Родителите, които пророкували голямо бъдеще за децата си, полагали повече усилия, за да се превърнат тези очаквания в реалност, казват авторите на изследването.

4. Имат здрави отношения един с друг

Децата, в семействата на които ежеминутно се случват спорове, израстват не толкова успешни, отколкото връстниците им от семейства, в които е прието членовете му да се уважават и изслушват един друг.

До това заключение стигнали психолози от Илинойския университет. Като безконфликтната среда се оказва по-важен фактор, отколкото пълноценното семейство – самотните майки, които отглеждали децата си с любов и грижа, децата по-често постигали успех.

Ранното усвояване на базови аритметически изчисления и понятия предопределят бъдещите успехи не само в точните науки, но и в четенето.

5. Дават личен пример с високите си резултати

Децата на жените, които забременели в тийнейджърска възраст, по-често оставяли училището и не продължавали образованието си впоследствие.