Топ 3 ситуации, когато радиацията е полезна
Полезно

От радиацията е прието да се страхуваме, и не без основания.

Но не всичко е толкова просто.

Светът помни ужасните последствия от използването на ядрено оръжие и авариите в АЕЦ.

Заради радиофобия след аварията на Чернобилската АЕЦ се налага, дори да се промени названието на един от методите за диагностика.

Ядрено-магнитен резонанс се лишава от първата дума и се превръща в магнитно-резонансна томография.

Въпреки това техногенната радиация, която се използва в медицината съвсем не е чудовище.

Рентгенът, без който днес е трудно да се представим диагностиката на фрактури и много други, е само върхът на айсберга.

1.Радиоктивна захар

Рентгенография, компютърна томография, магнитно-резонансна томография, ултразвук – тези изследвания помагат за изучаване структурата на органите и тъканите.

Но не са способни да изобразят случващите се в тях метаболитни процеси.

За това помагат гама лъчите.

Използва се при провеждане на позитронно-емисионна томография, съкратено – ПЕТ.

В организма се въвежда безопасно радиоактивно вещество, което се натрупва в определени клетки и което може да се регистрира със специален апарат.

Лекарят получава снимки и дори 3-измерни изображения със светещи петна, които съответстват на местата на натрупване на радиофармацевтичния препарат.

Най-често за такъв се използват различни захари – впоследствие организмът лесно се справя с тях.

ПЕТ може да се съчетае с компютърна томография – това помага за получаване на още по-информативни изображения.

Дозите радиация по време на ЯМР са толкова ниски, че не могат да причинят вреда.

Изследването е опасно само по време на бременност.

За бременните жени е противопоказна и рентгенографията, и компютърна томография, и дори ЯМР правят в крайни случаи.

ПЕТ широко се използва при онкологични заболявания – ако се въведе радиофармацевтичен препарати и се сканира цялото тяло, могат да се открият метастази, които не се откриват с други методи.

Също се използва в неврологията, кардиологията, при някои инфекции.

2.Лимфен дозатор

Когато хирургът премахне злокачествен тумор, пред него стои сложната задача – трябва да се вземе правилно решение относно обема на операцията.

Ако се отстрани твърде малко тъкан, в организма остават ракови клетки, това увеличава риска от рецидив.

Премахването на твърде много тъкани също е нежелателно.

Не винаги е ясно какво трябва да се прави с близко разположените, регионарни, лимфни възли.

А ако в тях изведнъж се открият ракови клетки?

В миналото лекарите са ги премахвали за всеки случай.

Заради това при много пациенти след операцията се развивало усложнение лимфен едем.

При премахване на лимфни възли се нарушава отокът на лимфата, течността застоява в тъканите, развива се оток.

Например, след премахване на лимфните възли при рак на млечната жлеза се развива лимфен едем на ръката.

Днес хирурзите вече имат надежден инструмент, който помага за оценка на състоянието, на реагионарните лимфни възли и избягване на необходимото премахване.

И тук на помощ отново идва радиацията.

Процедурата се нарича биопсия на лимфен възел.

По своята същност това е аналог на позитронно-емисионна томография.

3.Ядрено оръжие против неправилни клетки

Йонизиращите лъчения са опасни за човека и за другите живи организми на първо, защото увреждат ДНК, това е хранилище на генетична информация.

Това се случва по два пътя:

• Потокът от частици може непосредствено да увреди ДНК по пътя на йонизацията;
• Водата, която се намира в клетките, поглъща радиацията, в нея се образуват свободни радикали, те увреждат генетичния материал;

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.54 139

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg