Какво трябва да знаят родителите за образованието, за да са успешни децата, когато пораснат.

Прекрасно разбираме, че нашите деца ще живеят в друг свят, който не прилича на настоящия.

И съвременното училище не отговаря на изискванията на времето и на задачите, които ще трябва да решава новото поколение в бъдеще.

Какви тенденции в образованието не трябва да се игнорират, ако желаете детето да се справя добре, когато порасне?

1. Тотална информатизация

Бъдещето е в епохата на цифровите технологии. Вече не можем да си се представим без таблети, интернет и мобилни телефони.

Образованието несъмнено също преминава в цифров формат.

Учениците прекарват все повече време пред електронните носители на информация.

Достъпността на цифровите технологии в образованието предоставя на учениците различни възможности.

Първо, цифровите технологии позволяват в значителна степен да се осигури достъп до единно качество на образованието, независимо къде учат децата.

Второ, информатизацията прави възможна честата и детайлна оценка на знанията на учениците.

Онлайн-тестове, интернет-олимпиади, компютърни тренажори, с всички тези инструменти може да се прави сравнение с резултатите на учениците от различни училища.

Трето, с компютърните технологии педагозите получават възможност да създадат т.нар. модулни образователни блокове, отчитащи скоростта на овладяване на нови знания от учениците.

2. Хуманизация на образованието

Много педагози и родители, които познават традициите на европейското образование, отбелязват ключова разлика между тях и нас

. Фокусът при тях е върху меките умения или soft skills.

Именно затова българските ученици побеждават на международните олимпиади по математика, физика и химия.

Но значително отстъпват на западните ученици в дисциплини като управление, маркетинг и продажби.

В отговор на тренда за хуманизация на образованието в училищата активно се внедрява проектната дейност, при която учениците се учат да поставят цели, да планират време.

В условията на проектна работа педагозите престават да бъдат единственият източник на информация и нови знания.

Ролята на учителя става по-наставническа – да даде съвет, да направи конструктивна критика, да открие дискусия или да мотивира ученика.

Децата получават възможност да видят ролевите модели и да се научат на нещо важно не само в училище, но и в други области на живота.

Логика, аналитично мислене, умение за селективна концентрация на вниманието.

3. Непрекъснатост на образователния процес

Забелязахте ли, че днес е модерно и интересно да се учи? Учат не само децата, но и възрастните.

Някои избират курсове по лична ефективност, други усъвършенстват английския или усвояват нова специалност.

Интернет и съвременните технологии предлагат множество форми и възможности за повишаване на образователното ниво.

Сега можем да слушаме лекции от професори от Харвард, Оксфорд, без да излизаме от вкъщи.

Човек всеки ден получава и обработва огромни обеми от информация.

Тази непрекъснатост на образователния процес неизбежно до интеграция на всички изучавани предмети не по отделно, а в неразривна връзка един с друг.

Например, от работата над проект по изучаване на историята на родния край, учениците изграждат навици за писане на съчинения, строят макети на жилища – технология.

Така с представяне на резултатите от проекта, учениците не само запомнят добре материала, но и разширяват знанията си.

Учебникът и учителят престават да бъдат единствен източник на знания.

За качество и пълнота на изучаваната информация се изисква привличане на допълнителен ресурс, достъпът до който дава интернетът и цифровите технологии.