Как да разберем какво се случва в човешкия организъм? Болен ли е, здрав ли е, какво именно заболяване е в атака, а кое в настъпление? От векове лекари са търсели начини да открият изменения  в тялото на пациента, за да могат да поставят диагноза и да следят как върви лечението.

Още в древността внимателният поглед на лекарите не е подминавал измененията, протичащи в това, което организмът отделя или съдържа в себе си – с кръвта, урината, храчките, изпражненията.

Лечителите са се опитвали да установят връзка между забелязаните изменения и състоянията на болния, но тогава са имали много малко възможности за изследване на получените проби. Само собствените сетивни органи – зрение, обоняние и вкус.

Днес науката предоставя в разпореждане на лекарите мощна база за провеждане на лабораторни изследвания.

Но при пациентите остават много въпроси, свързани с провеждането на изследвания и интерпретация на техните резултати. Кои са най-честите въпроси?

Защо лекарите назначават толкова много изследвания?

Много болести предизвикват изменения в състава на кръвта, урината, фецеса. Лабораторните изследвания са необходими за поставянето на диагноза и контрол на изследването.

По изследванията могат да се открият много инфекциозни заболявания, състояния на сложни вътрешни системи на организма, ниво на жизнено важни елементи и вредни вещества, хормони т.н.

Общите изследвания са основа за диагностика и начало на лечение, но за получаване на по-точна картина лекарят назначава разгърнати или специфични изследвания.

Защо в различните лабораторни могат да се получат различни резултати?

Това съвсем не означава, че една лаборатория дава недостоверни резултати. Проблемът е, че съществуват различни методи на провеждане на изследвания, апаратура и реактиви, използвани за изследване.

Съществуващите различия могат да бъдат свързани и с използване на различни мерни единици.

Именно поради тази причина на бланката с резултатите се посочва и системата на изчисления, и диапазонът на референтните стойности на изследващата лаборатория.

Какво са това референтни стойности и защо се различават?

Пределите на референтните стойности – това са показатели, които са стандартни за определена група лица.

Например, за жени до 40 години или за деца до 1 година, които нямат патологии. Като референтни стойности се използва диапазон на показатели с отчитане на 2.5% най-високи и 2.5 най-ниски стойности.

Но международни стандарти определят референтни стойности не за всички показатели. Много от тях лабораториите установяват сами, затова е толкова важно да се вземат предвид данните, посочени на бланката.

Признак ли е на болест резултат, излизащ извън границите на нормата?

Не, не винаги. Диапазонът на нормата, установен от лабораторията, не е биологичен закон. Медицината изобщо не се отнася към точните науки, и затова отклонението от общата норма може да остане напълно в пределите на нормата за отделния човешкия организъм.

Или да е в резултат от неправилна подготовка за изследване, например. Или да се проявява под въздействие на някои вътрешни или външни фактори.

Именно затова се препоръчва назначаване на изследване след известно време, и пак в същата лаборатория.

Това е особено важно, в случай че резултатът от първото проведено изследване се е оказал извън пределите на нормата или на горната или на долната негова граница.

Какво може да повлияе на достоверността от резултатите от изследванията на кръв, урина и други биологични материали?

Факторите, които могат да изкривят резултатите са много. В много случаи зависи направо от пациента и от правилната подготовка за изследвания.