Първият център за спешна медицинска помощ започва да функционира у нас преди Втората световна война. Но въпреки това и до днес малко хора са запознати как работи системата за оказване на спешна помощ и най-вече какво да направят, когато се сблъскат със ситуация, когато трябва да повикат линейка.

Тук е моментът да ви споменем, че освен държавната спешна помощ, съществува и алтернативна частна услуга. В София съществуват няколко по-сериозни фирми, които предоставят услуги като частна линейка, сред които личи името на Ena1111.

Разбира се, винаги има вариант да се възползвате от частна линейка в София от Emergency.bg, където също ще получите страхотно обслужване и то в изключително кратки срокове.

Всеки има свободата да избират между частната услуга и нейния държавен аналог, но в крайна сметка на първо място трябва да имате предвид, че залогът е човешки живот и това не заслужава никакви компромиси.

Какво трябва да знаем за спешната медицинска помощ

1. Общуване с диспечер при повикване на бърза помощ

Какво трябва да направим, ако човек има нужда от бърза помощ? Трябва да сме много добре запознати с основните правила при обаждане на Единен европейски номер /ЕЕН/ 112, така както знаем да се обадим на 112 при необходимост от оказване на спешна медицинска помощ.

Какви правила следва да се спазват при общуване с диспечера на ЕЕН

Първо, колкото и да е тежко състоянието на болния, с диспечера трябва да се говори спокойно, без сълзи, крещене и суетене. Излишните емоции само ще допринесат за удължаване на разговора, и съответно ще се забави пристигането на линейка.

Следващото правило – да не се преувеличава симптоматиката: „Целият гори или почти не диша”. Подобна информация може да създаде подозрение у диспечера, че обаждащият се преувеличава симптоматиката.

И това съвсем не е изненадващо, тъй като не са малко случаите, когато хора с мигрена, високо кръвно или с други болести крещят по телефона, че умират и желаят незабавно да бъдат хоспитализирани, сякаш им остават само няколко дни живот.

Премълчаването и прикриването на симптоми също не е желателно. Необходимо е да се опише подробно – какво точно боли, в коя област и как /пронизваща, слаба или дърпаща болка /.

Навярно, малко от нас знаят, но при спешно повикване диспечерите попълват анкета, затова въпросите се задават по установения ред. Когато на всички поставени въпроси бъдат дадени достатъчно ясни отговори, е добре да се попита какво може да се предприеме до идването на линейката, ако състоянието на болния се влоши.

2. Здравна осигуровка – необходима ли е за бърза помощ

Спешна медицинска помощ трябва да бъде оказана на всеки нуждаещ се, независимо от неговото гражданство, местожителство и наличието на здравна осигуровка.

Добре е, ако болният или пострадалият разполага с някакви документи – лична карта или шофьорска книжка, защото лекарят е длъжен да запише данните от документа за самоличност.

Липсата на лични документи не е основание за отказ от спешна медицинска помощ.

Някои пациенти се възмущават от поведението на лекарите от Центъра за спешна медицинска помощ, тъй като виждат как влизат направо с обувките в техния дом. Но те не са длъжни да се събуват, и е добре да приемем този факт.

Да си представим колко време е необходимо на лекаря, за да си свали обувките, след това отново да ги обуе, и това на всяко спешно повикване. От времето, прекарано в събуване и обуване, може да зависи живота на пациент.

Ако се вика бърза помощ за тежкоболен, трябва да се погрижим до негово транспортиране в линейката. За да бъде качен в линейката, са необходими най-малко 4 души.

В линейката няма толкова хора, а и шофьорът няма право да я напуска, тъй като носи отговорност за оборудването.

3. Бърза помощ за психично болни, опасни за себе си и околните

В Наредбата за оказване на спешна медицинска помощ, приета през 1999 г., от Министерството на здравеопазването, сред обектите на спешна медицинска помощ, са включени и психично болните, които с поведението си представляват заплаха за себе си и околните.

Затова ако забележим, че някой, за който се знае или че, че страда от психично заболяване, например, шизофрения, което се обостри, и стане опасен за околните, следва да позвъним на 112.

Ще бъде изпратена линейка, която ще откара психично болният до съответния център за Психично здраве, където ще бъде възможно оказване на по-адекватна медицинска помощ.

4. Кой поема разходите за оказване на спешна медицинска помощ

В Наредбата, по която работят Центровете за спешна медицинска помощ, е посочено, че разходите, които са свързани с оказване на медицинска помощ се поемат от републиканския бюджет, докато пациентът бъде хоспитализиран.

Ето защо не е необходимо здравно осигуряване, то ще е необходимо след това, след завършване на мероприятията по реанимация.

5. Децата до 1 година винаги спешен случай

Предвид крехкото здраве на новородените и децата до 1 година и невероятно бързото обостряне на най-различни видове заболявания, сред обектите на спешна медицинска помощ по Наредбата са и най-малките.

Винаги, когато за тях бъде потърсена медицинска помощ – например, през нощта или през почивни дни по преценка на родителите, тогава, когато педиатърът не може да помогне, случаят се определя като спешен, и се изпраща линейка.

Не само крехкото здраве е причина най-малките да бъдат включени в Наредбата за спешна медицинска помощ, а и самият факт, че родителите невинаги могат да разберат какво точно е тяхното състояние.

Неслучайно сред обектите на спешна медицинска помощ са и пациентите, чието състояние не може да се изясни, към тази група могат да се причислят и най-малките, макар и да са посочени отделно, поради допълнителните специфики на тяхното здравословно състояние.