Ако човек не ви гледа в очите, това не означава, че ви лъже. Общуваме не само с помощта на думи, но и с жестове, погледи и мимики.

От неотдавна започнахме да мислим, че невербалните послания могат да се „превеждат”, както и всеки друг език, и че всеки жест или движение има свой превод.

Резултатът е раждането на няколко теории, за които отдавна стана ясно, че са доста далеч от истината.

Езикът на тялото не разкрива истината, а може да заблуждава

1.90% от информацията получаваме невербално

Доста спорно твърдение, което стана много популярно, и всеки го цитира. Всичко започва през 60-те години на миналия век, когато учен по психология решава да проучи как възприемаме чуждите емоции.

Участниците в експеримента четели текстове с различна интонация, и показвали снимки на хора с различни изражения на лицето. След това помолили доброволците да обяснят какви емоции са успели да уловят.

Въз основа на техните отговори ученият прави извод, че чуждите чувства и настроения възприемаме предимно благодарение на мимики, пози, интонации и възгледи.

Ако получавахме 90% от информация невербално, то щяхме да можем да гледаме филми на всеки език. Но защо това не се случва.

2.Лъжците не гледат в очите

„Отново лъжеш, погледни ме в очите” – нещо подобно навярно е чувал всеки един от нас. Особено в детството, например, когато развълнувани сте разказвали на учителката, че сте си забравили тетрадката у дома с домашната.

Твърдението, че лъжците избягват зрителен контакт, всъщност не е толкова погрешно.

Малките деца и просто неопитните лъжци се стараят да не повдигат поглед към събеседника, когато говорят неистини.

Повечето възрастни, особено тези, които вече имат черен колан за лъжци, ще ви гледат с най-чистите и неподправено искрени очи, докато ви лъжат. И дори няма да заподозрете, че ви въртят на малкия си пръст.

Опитните лъжци без усилие установяват пряк зрителен контакт и изглеждат много непринудени и спокойни.

Ако човек отмести поглед по време на разговор, това не означава, че ви лъже. Може би се притеснява. Възможно е и да има разстройство от аутистичния спектър и не може да се концентрира.

Когато съобщаваме на някого неприятна истина, да го гледаме в очите също е трудно, защото изпитваме страх от неговата реакция.

3.Ако събеседникът гледа наляво, то лъже

Би било добре, ако веднага разбирахме, когато ни лъжат. Щом гледа настрани, или се почесва по носа, или прокарва ръка през косата си, това означава, че пред вас стои лъжец. Но за съжаление, това не означава, че непременно ви лъжат.

Трудно е да се каже, откъде се е появила идеята или предположението, че по посоката на погледа може да се определи дали човек казва истината.

За първи път тази мисъл е била формулирана в книгите по невролингвистично програмиране. НЛП е псевдонаучна методика, която включва разнообразни психологически прийоми и може би подобрява общуването по начин, че да можем да манипулираме околните и да станем по успешни.

Учените обаче стигат до извода, че повечето от теориите и техниките са неефективни.

Според една от теориите на НЛП, ако човек лъже, то гледа вляво и нагоре. Но на практика тази мисъл не се потвърждава.

В рамките на експерименти се установява, че няма никаква връзка между движенията на очите и истинността на това, което казваме.

4.Кръстосани ръце и крака – защитна поза

Легендата гласи, че ако човек си е сложил ръце на гърдите това означава, че се опитва да се прикрие, чувства се некомфортно или дори проявява враждебност.

Тази идея много години се тиражираше в литературата за самопомощ. Стига се до там хората да се боят кръстосват ръце пред публика, тъй като тези, които ги слушат е възможно да помислят, че нещо с тях не е наред.

Да преведем езика на тялото по начин както правим с чуждите езици, е невъзможно. Твърде голяма роля играе контекста на ситуацията и особеностите на характера на човека.

5.Позата на жената-чудо помага да се чувстваме по-уверени

През 2012 г. публично бе обявено, че позата на тялото не само отразява душевното ни състояние, но може и да го формира. И по-точно, позата на жената-чудо – с повдигната нагоре брадичка, променя хормоналния статус и го прави по-целеустремен и уверен.

Идеята предизвиква бурна реакция и бързо се разпространява, започват да я разпространяват навсякъде.

Тази теория обаче не намира научно потвърждение, няма доказателства, че ако ходим с леко повдигната нагоре глава, това ще ни повиши тестостерона.