Камбанен звън. Може би ще ви се стори какво ли по-просто и по-обичайно може да има в този звук? Но малко хора знаят, че камбаненият звън все по-често се използва като метод за лечение.

Терапията с камбанен звън се използва от лекари-психиатри и психолози. Камбаните независимо от техния размер излъчват ултра- и инфразвук, които не се улавят от човешкия ухо.

Но професионални акустици са установили точните размери на излъчваните от църковните камбани звукови вълни.

При това психолозите и психиатрите знаят, че ниските тонове на камбанения звън действат успокояващо на нервната система на човека, а високите, напротив, ободряват. Но към момента не са извършвани по-мащабни проучвания за влиянието на камбанения звън върху организма на човека.

Руският професор Андрей Гнездилов за първи път предложил на своите пациенти лечението с камбанен звън. Още през 1990 година той създал и оглавил един от първите в Русия хосписи – лечебно заведение, в което се извършват палиативни грижи за тежко болни хора.

Помогнало ли е предложеното от професора лечение с камбанен звън на терминално болните хора. Без значение от избрания от тях камбанен звън след кратък период от време излизали от състоянието на тежък стрес, което неизбежно съпътства тези хора, понижавало се кръвното им налягане, подобрявало се здравословното им състояние.

Използването на камбанен звън за лечение – това е вариант на звуковата терапия. Независимо дали ни харесва или не, но камбаненият звън е „записан“ у нас на ниво подсъзнание.

И не е задължително това да е в религиозен контекст – на етнокултурно ниво той също присъства. Поради това по подразбиране звукът на камбаните има определено информационно значение и притежава свойството да кара човек да възприема дори и възгледи, които не е осмислил напълно.

И не е изненадващо, че камбаненият звън предизвиква минимум положителни емоции.

Как работи този метод?

На пациента се предлага да отиде в камбанарията и просто да си поиграе като започне да бие камбаната. В съзнанието на различните хора се появяват най-разнообразни видове звънене и ритми – изборът е индивидуален.

При това руският професор, който се счита за основоположник на тази терапия, използвал не камбани, а били – метални пластини, смятани за първообраз на камбаните, които до днес се използват в богослуженият.

И още камбаненият звън развива звуковата памет, формира чувство за ритъм. Например педагогът, предлагат на децата да си изберат звук самостоятелно – при избор от няколко различни видове звън на камбани.

При това при детето се развива способността си да се концентрира. А всичко това създава /развитието на звуковата паметта, чувството за ритъм/ психологическа база за формиране на речеви умения.

С помощта на звъна лесно се запомня слуховата структура на думата – при всеки удар на камбаната детето произнася частта от трудната дума.

А камбаненият звън като силен емоционален стимулант способства трайно усвояване на предадения от педагога материал.

Според други експерти камбаненият звън е иновационен музикален метод в системата за обучаване и възпитаване на деца с тежки речеви разстройства. Камбаненият звън е ярък и запомнящ се.

Той е много по-лесен за възприемане от децата в сравнение с пианото и синтезатора, тъй като техните способности за звуково възприятие не са развити. Камбаните и малките камбанки позволяват решаването на многопланови задачи.

На първо място, това винаги е интересно за децата. А без мотивация няма успех. На второ място, извличането на звук от камбанка е много лесно, дори и с тежки нарушения на опорно-двигателния апарат.