Клип мисленето – това е даденост, с която е безсмислено да се борим. Да опитаме да извлечем полза от него.

Новите формати – кратки и динамични видеа, ярки стикери – променят нашите навици за усвояване на информация.

Повърхностното възприемане на информация, невъзможност за задържане на фокуса и дългото съсредоточаване върху едно и също, така се проявява клип мисленето при децата.

В някои случаи може да се говори, дори за препятствие пред развитието на детето.

Не всичко обаче е толкова еднозначно.

Предимства и недостатъци на мисленето в клипове

Как да минимизираме неговите неблагоприятни последствия

Недостатъци на клипното мислене

1.Детето по-трудно концентрира своето внимание

Сред негативните последствия на клип мисленето може да се открои понижаване на концентрацията. Един от ярките примери е лентата в социалните мрежи.

Постоянното гледане на ленти формира у детето навика да не забелязва това, което не му е интересно, бързо се концентрира върху едно, а след това забравя за това.

И ако при децата в по-старша възраст подобен навик може да се определи като мултитаскинг, то при по-малките – в началното училище мисленето в клипове може да провокира проблеми с концентрацията – до там, че ученикът трудно да възприема информацията от учителя през целия урок.

Учениците могат да се разсеят, да прескачат от мисъл на мисъл, трудно да запомнят предмета.

2.Детето става зависимо

При активно използване на устройства у детето може да възникне желание постоянно да присъства в информационното поле, на всеки 5 минути да си проверява обновленията, игнорирайки важните неща, да чете известията.

Така се случва и защото редовната проверка на известията и условното решение на някои задачи, например, отговор на съобщение, предизвикват освобождаване на хормона допамин, който отговаря за системата на възнаграждения на главния мозък.

Много специалисти отбелязват, че устройствата са източник на „евтин” и некачествен допамин, към който лесно се привиква.

3.Детето по-трудно усвоява знания

Мисленето в клипове пречи на детето да усвоява знания. Особено, ако се касае за класически формати на обучение – обемни текстове в учебниците, дълги списъци от правила.

Освен това заучаването на голямо количество материали изисква повече дисциплина и уседналост, което не е постижимо за децата с понижена концентрация на вниманието.

Предимства на клип мисленето

Умее да решава няколко задачи едновременно

Високата скорост на потребление на информация формира у детето умение да прави няколко неща едновременно, но без да се вреди на тяхното качество.

На възрастните, които са пораснали без мобилни устройства и социални мрежи, понякога им е трудно да работят в подобни условия, за разлика от младото поколение.

Мултитаскингът позволява на децата лесно да се превключват от една задача на друга, без да губят от поглед всеки от тях.

Най-важното е правилно да формираме този навик и да го използваме в процеса на обучение.

Реагира по-бързо

Заедно с клип мисленето се развива умение за бърза обработка на входящата информация и оперативно да реагира на нея.

Един от най-ярките примери, позволяващи да се демонстрира как се формира този навик, е комуникацията в социалните мрежи и месенджърите, където е необходимо да се вземат решения, на кого да се постави лайк, какъв коментар да се напише, каква публикация да се сподели и как да се формулира мнение за нея.

Впоследствие клип мисленето помага на детето бързо да схване знанията за лятото, бързо да се вникне в същността и на високи скорости да се обработва информация.

По същата причина съвременните деца много по-добре от възрастните разбират от устройства на техниката и много по-бързо от родителите общуват в приложенията за чат.

Всичко това е в резултат на бързата реакция, изработена благодарение на клип мисленето.

Умее да филтрира информация, да отсява най-важното

Още едно предимство е в това, че децата от ранна възраст се учат да филтрират нужната и полезната информация от излишния шум.

Това е важен навик, от една страна, помага да се концентрираме върху безполезната и дори вредната информация, а от друга се изработва аналитичен подход  и умение да се проверява и обмисля видяното съдържание.

Как да се намалят негативните последствия от клип мисленето

Много родители са убедени, че клип мисленето – това е вреда и за техните деца. Важно е обаче да се разбере, че това е тази реалност, в която живеем, и всичко, което ни остава, това е да се учим правилно да взаимодействаме с нея.

Например, много училища за допълнително образование вече активно използват особеностите на клип мисленето в процеса на обучение.

Уроците стават динамични, активно се добавя игрови формат, позволяващ дълго време да се задържа вниманието на детето, информацията се подава в количество, удобно за запомняне.

Няколко са препоръките за родителите, които могат да понижат негативните последствия от клип мисленето на детето, и напротив, ще способстват за формиране у тях на полезни навици.

Колкото и банално да звучи, но трябва да научим детето да спазва цифрова хигиена.

Първо, трябва да опитаме да го ограничим в използването на мобилни устройства, да не му ги забраняваме съвсем, но да отделя на тях по няколко часа дневно на максимум. Изкуство е да ги ограничим, така че то да не се усети. 

Второ, трябва да се разкаже на детето, как да се държи в интернет, че не трябва да чете съобщения от непознати хора, да се включва в подозрителни общности или групи и т.н.

Задължително следете за това детето да посвещава време на четене и на творчески занимания, например, на правене на фигури от пластилин, рисуване, създаване на апликации.

Творческият процес изисква разумен подход и концентрация, и благотворно влияе на психиката.

Прекрасно допълнение към интелектуалното натоварване ще станат заниманията със спорт. За по-малките деца са подходящи плуването и гимнастиката, а за учениците може да са необходими и екипните видове спорт, борбата.

Много зависи от темперамента на самото дете, някои са по-спокойни, не обичат резките и бързи движения, затова за тях е достатъчно просто да излизат навън, да отделят време за разходки и да си почиват от устройствата.