В Националната здравна застрахователна програма на САЩ Medicare и Medicaid Service ще бъде включена скъпоструваща терапия на злокачествени заболявания на основата на Т-клетки с химерни антигенни рецептори /CAR-T/.

Лечение на рак за 400 000 долара покрива САЩ

Препаратите за лечение на лимфоми и левкемия на основата на технологията CAR-T са разработени от компаниите Gilead и Novartis и са регистрирани в САЩ през 2017 г.

Цената на терапията – еднократното инжектиране на модифицирани имунни клетки на пациента, е около 373-475 000 долара.

Сметката за лечение на един пациент с използването на иновационни препарати, а също и с отчитане на болнични разходи и съпътстващи лекарства, може да стигне един милион долара.

Технологията CAR-T предполага модификация на имунни клетки чрез добавяне към Т-клетки на химерен антигенен рецептор. След използване на изменени клетки обратно в организма на болния, генетично модифицираните имунни клетки целенасочено унищожават ракови клетки.

Великобритания отказа да плаща терапията от бюджета

Още в края на август 2018 г. иновационната терапия бе призната от Националния здравен институт на Великобритания за твърде скъпа, за да бъде компенсирана пълната цена на лечението от бюджета на Националната система на здравеопазването.

Решението на Института бе публикувано точно преди година и 2 дни след регистрацията на аксикабтаген силолейсел в ЕС.

Това е първият препарат, чиято икономическа ефективност се оценява от специалисти на Националния здравен институт.

Предложената от Gilead цена на препарата във Великобритания не бе разкрита, но ето че в САЩ ръководството на здравната застрахователна програма взе решение струващото около 400 000 долара лечение да бъде покрито, макар и 2 години след регистрация на препарата.

Според управителния орган на Националния здравен институт на Великобритания, аксикабтаген силолейсел е поразителна иновационна разработка, която дава възможност за оздравяване на много болни от лимфом. Цената на препарата обаче е твърде висока и неговото финансиране не е икономически ефективно за Великобритания.

Иновационният препарат всъщност е разработка на друга компания, но сега правата върху терапията принадлежи на Gilead, която изкупува акциите на разработчика за 12 млрд. долара.