Костна пластика е разпространена интервенция в стоматологията.

Показанията за провеждане може да бъде лечение на дистрофични процеси в костната тъкан на челюстта, например, при пародонтоза или пародонтит, а също и като подготвителни мероприятия преди имплантация на зъби.

Често зъболекарите не могат да минат без костна пластика при сложни операции на челюстно-лицева област, например, след травми или по време на пластични операции.

Губим и зъб, и кост

В устната кухина всичко се намира в равновесие. Всеки зъб е необходим не само за сдъвкване на храна и за красива усмивка, но за поддържане на нормален обем на костта около него. Дори след вадене само на един зъб, след известно време, започват дистрофични изменения, тъй като костта не получава достатъчно дъвкателно натоварване.

Причини за атрофия на костта могат да станат и фактори:

  • Сериозни травми на лицево-челюстната област, например, сложни фрактури на челюстта и на костите на лицевия скелет;
  • Анатомични и физиологични особености на пациента, някои вродени патологии;
  • Системни заболявания, например, остеропороза, атеросклероза на съдовете;

Проследяването на подобни изменения може да се направи 6 месеца след вадене на зъб, при липса на пълноценно дъвкателно натоварване в областта, където липсва зъб.

Колкото повече зъби липсват в зъбната редица, толкова по-бързо протичат атрофични изменения в костната тъкан.

Сериозните костни дефекти могат да се образуват при гнойни усложнения, например, остеомиелит, челюстни и зъбни кисти.

Освен попълване с костен материал на образувалия се дефект, зъболекарят трябва да назначи редица препарати, които ще способстват за срастване на импланта с костта и за профилактика на усложнения.

Преди имплантация

Имплантацията е поставяне на изкуствен корен в челюстта с цел протезиране впоследствие. Към ден днешен имплантацията е най-съвременен метод за лечение на адентия, тоест липса на зъби.

Въпреки че имплантацията е станала обичайна практика в съвременната стоматология и нейните методи постоянно се самоусъвършенстват, понякога зъболекарят препоръчва провеждане на предварителна костна пластика.

В някои случаи имплантацията трябва да се провежда и без предварителна костна пластика. Но възможностите се определят индивидуално, след анализ на данните от изследвания и състояние на устната кухина.

Как зъболекарите провеждат операцията

Пред зъболекарите могат да стоят няколко задачи – възстановяване на обема и на височината на костта. За възстановяването ѝ е възможно използване на различни видове трансплантанти:

  • Автотрансплантант – собствена кост на пациента от едната област ще се пренасят към другата;
  • Алотрансплантант – материал, взет от донор;
  • Синтетични трансплантанти;

След поставяне и срастване на трансплантанта костна тъкан зъболекарят може да сложи и самият имплант.

Ако е необходимо увеличаване на височината на костта, то след внедряване на костния блок операционната област се покрива със специална мембрана.

Костният блок сраства обикновено за 4-6 месеца, след което може да се постави изкуствен корен.

Лечение на пародонтоза

Пародонтоза – това е системно, дистрофично заболяване на тъканите на пародонта, характеризиращ се със значителна загуба на костна тъкан и разклащане на зъбите.

Заболяването е разпространено сред хора над 50 години, за което способстват и заболявания на вътрешните органи.

Съвременни достижения

В някои случаи не е достатъчна само хирургична интервенция, необходимо е съчетание с консервативните методи на лечение.

Индивидуално зъболекарите могат да препоръчат пептидни биорегулатори, насочени към регулация на възстановяването на костна тъкан и способстващи за срастване на трансплантанта.