Вестибуларен невронит – това е достатъчно широко разпространено патологично състояние, в основата на което се предполага, че стоят възпалителни изменения на вестибуларния нерв.

Основно клинични проявление при това заболяване са прекомерно изразените пристъпи на световъртеж в съвкупност с някои други проявления. Прогнозата при това възпаление е относително благоприятна.

Причини и същност на болестта

Приблизително при 40% от хората вестибуларната функция се възстановява напълно. Продължителните вестибуларни нарушения възникват при не повече от 30% от пациентите, но поради страничен характер не водят до значително влошаване на качеството на живота.

Вестибуларен невронит също се нарича и остра периферна вестибулопатия. За първи път това заболяване е било описано още през 1909 година. По-подробно формулиране на клиничните проявления на този патологичен процес се постига през 1924 г.

Сред всички остро възникващи световъртежи, които са с вестибуларен характер, на тази болест се пада 7-то място по честота, в която се среща. Следва да се отбележи, че мъжете и жените еднакво често се сблъскват с тази патология.

Пикът на заболеваемостта се пада на възрастовия диапазон от 30 до 60 години

Вестибуларният невронит не носи каквато и да е сериозна заплаха за болния човек. Но съпътстващата го клинична картина е много сходна с други по-опасни неврологични разстройства.

В тази връзка важен момент е правилно проведената диференциална диагностика, позволяваща да се подбере рационално лечение на това заболяване.

Днес въпросът защо се развива вестибуларен невронит остава отворен. Повечето лекари са на мнение, че в основата на неговото възникване е възпаление, което избирателно засяга вестибуларния нерв.

Известно е, че този нерв влиза в състава на предверно-охлювния нерв, в състава на който влизат слуховите влакна. Еднозначно трябва да се отговори защо слуховите влакна при този патологичен процес остават незасегнати, тъй като учените досега не успяват да си обяснят.

Повечето автори говорят за ролята на инфекциозната флора в развитието на това заболяване. Предполага се, че възпалението на вестибуларния нерв е свързано с вируси.

Смята се, че този патологичен процес може да се провокира от вируса на обикновения херпес от първи тип. Но ролята на другите инфекциозни агенти също не трябва да се изключва.

Тази теория се потвърждава още и от факта, че много често специфичните клиничните проявления възникват една или 2 седмици след прекарана остра вирусна инфекция.

Според друга теория, възпалителният процес във вестибуларния нерв се предизвиква дори не от самата инфекциозна флора, а от алергични реакции, развиващи се в отговор на проникване на в организма.

Симптоми при вестибуларен невронит

Основният симптом на вестибуларен невронит е пристъп на силен световъртеж. Този световъртеж е със системен характер и се усилва, при каквито и да е движения на главата и на тялото.

Освен това пристъпът на световъртеж може леко да отслабва при опит на болния човек да фиксира погледа си в една точка. По време на световъртеж пациентът усеща как собственото му тяло се движи спрямо околните предмети.

Диагностика и лечение на заболяването

Това заболяване може да бъде заподозряно преди всичко въз основа на комплексни неврологични прегледи. Задължително с цел диференциална диагностика е необходимо изследване на слуховата функция, която ще бъде напълно съхранена. От допълнителните методи се използват – вестибулометрия, непряко отолитометрия, изследване на предизвикани вестибуларни потенциали.

Лечението е симптоматично. От лекарствените препарати се предписват вестибулосупресори.