Ново проучване в САЩ показва, че около 30% от възрастните злоупотребяват с консумацията на алкохол в определен период от живота си, но по-голямата част от хората не търсят лечение за проблема.

Изследователите също така са установили, че 14% от възрастните американци злоупотребяват с алкохол. Те определят това състояние като разстройство, при което се злоупотребява с алкохол. Според данъчната ставка приблизително 32.6 милиона американци са имали проблем със злоупотреба на алкохолни напитки за период от една година.

„Проучването установява, че има повишен риск от нарушения при употребата на алкохол, които се покачват значително през последното десетилетие“, казва Джордж Кооб, директор на Националния институт за злоупотреба с алкохол и алкохолизъм (NIAAA), където е проведено изследването.

„Проблемът с алкохола се разпространява все повече, но се покачва и интензивността на търсене на тези напитки“ казва Кооб. „Вместо общоприетите до момента три чаши на вечер, повечето хора консумират между 8 и 10 питиета за една нощ.“

Злоупотребата с алкохол се смята за вид психично или поведенческо разстройство. Според проучването преди май 2013 г., са поставени диагнози като „злоупотреба с алкохол“ или „алкохолна зависимост“, но този термин, който определя злоупотребата със спиртни напитки като вид психично разстройство е сравнително нов.

Вместо тези проблеми да се категоризират като две отделни състояния, в последното издание на „Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства“ на Американската психиатрична асоциация, това състояние се посочва като „разтройство със злоупотреба на алкохол“. Човек с подобно разстройството се класифицира като притежаващ лека, умерена или тежка форма на състояние, което се определя, чрез съвкупност от симптоми.

Възрастните, които отговарят на поне два от 11-те критерия се считат за засегнати от психично или поведенческо разстройство при злоупотреба с алкохол. Критериите включват повишен „алкохолен глад“, който не се понижава и често създава проблеми на работното място, у дома или в училище.

Резултатите, публикувани онлайн на 03 юни, в списание „JAMA Psychiatry“, показват, че при злоупотребата с алкохол диагностичните критерии могат да се променят.

Изследванията показват, че много малка част от засегнатите хора търсят помощ, за да подобрят състоянието си.

В това мащабно изследване учените, ръководени от Бриджит Грант - старши следовател в NIAAA са интервюирали около 36 000 възрастни в САЩ. Доброволците са над 18-годишна възраст, а изследването е продължило 14 месеца в периода между 2012 и 2013 г.

Участниците са описали навиците си, свързани с употребата на алкохол през изминалата година и целия си живот. Описали са дали проявяват други психични разстройства, или злоупотреби.

Констатациите показват, че мъжете, особено тези с бяла кожа или индиански корени са изложени на най-висок риск от развитие на психични разстройства, свързани с употреба на алкохол. Според изследването възрастните, които злоупотребяват с алкохолни напитки са по-склонни да изпадат в състояния на тежка депресия, биполярно разстройство и разстройство на личността.

Въпреки че все повече хора в САЩ имат проблеми със злоупотребата на алкохол в ранна възраст, данните разкриват, че само 20% от американците получават адекватно лечение, което включва програма от 12 стъпки. Тази програма представлява комбинация от приема на лекарства, поведенчески терапии, алкохол и консултации за успешно лечение.

Според изследванията алкохолът допринася за повече от 200 болести, включително и проблеми с черния дроб и рак. Той е основна причина за пътнотранспортни произшествия, увреждания и преждевременна смърт, според Националния институт за злоупотребата с алкохол и алкохолизъм.