Много е важно във всеки случай да запазите хладнокръвие и грамотно да прецените действията си. Приведените по-долу съвети ще ви помогнат.
Взрив на улицата – как да постъпите?

За съжаление, това явление може скоро да се превърне в част от нашия живот. Но, ако останем бдителни, то трагедията може да се избегне. За опасността от взрив може да се съди по следните признаци:

Неизвестен колет или детайл в колата ви или извън нея. Остатъци от различни материали, необичайни за даденото място. Навита тел, корда. Висящи кабели или изолационна лента.

На вилата – открояващи се участъци от току що изкопана или засъхнала пръст. В апартамента – следи от ремонтни работи, участъци с нарушена боя, повърхност, която се отличава от общия фон. Оставени без надзор чанта, портфейл, кутия и т.н.

Ако забележите подобна вещ, чийто собственик не е наоколо, се обърнете към служителите на общинска охрана, ако има такава в съответни град, а ако няма – към полицията.

Не се доближавайте до тези изоставени вещи, отдалечете се колкото е възможно по-далеч. Ако се намирате в затворено пространство – например във вагона на метрото, останете сред групата хора, които са в него.

Пожар у дома

Съгласно инструкциите за противопожарна безопасност, първо трябва да се позвъни на 112, след това да се изведат децата и възрастните хора и едва след това може да започне потушаването на огъня със собствени сили и средства.

Но ако в първата минута пламналият огън може да се потуши с чаша вода, на втората е необходима вече кофа, а на 3-тата не се знае дали и цистерната на пожарната би била достатъчна.

Ако се е подпалил електрически уред, той трябва да бъде изключен веднага от електрическата мрежа, а след това да се гаси – с вода или да се хвърли одеяло върху него. Подръчни средства при гасене на пожар в жилището могат да бъдат плътна, по-добре мокра, тъкан и вода.

Запалилите се щори, одеяла, възглавници, могат да се стъпчат, като преди това се разкъсат или пък да се хвърлят във ваната, като се пусне водата. Ако се опитвате да потушите запалил се електрически кабел, то задължително трябва да изключите електричеството.

Не отваряйте вратите и прозорците, тъй като огънят с постъпването на кислорода ще избухне по-силно. Поради тази причина много внимателно трябва да отваряте стаята, където гори, тъй като огънят може да се насочи срещу вас.

Тълпа

Основната психологическа картина на тълпата изглежда така:

1. Понижаване на интелектуалното начало и повишаване на емоционалното;
2. Рязко увеличаване на внушаемостта и понижаване на способността към независимо мислене;
3. Тълпата изисква лидер или обект на ненавист, тя с наслада се подчинява или разрушава;
4. Тълпата бързо се надъхва, когато постигне нещо;

По време на паника тълпата става по-опасна от стихийното бедствие или авария, които са я предизвикали.

Джебчийство

То е внимателно организирано, отработено и отнема секунди. За да се предотврати, е необходимо да се вземат мерки за безопасност:

• Не дръжте всички пари в портфейла, а сложете няколко банкноти, за да имате да си обслужвате текущите разходи като например билета за обществения транспорт, евентуално да се подкрепите за нещо. Когато се разплащате, не оставяйте портфейла си на показ, не показвайте всички суми и местата, в които те стоят.
• Не се опитвайте да помагате на глухонеми, които желаят да узнаете нещо.