Със Заповед на министъра на здравеопазването бе забранено на граждани от 17 държави да влизат в България, включително и на англичани, германци, испанци, както на французи. Забраната влиза в сила от 0 часа на 18 март и е за неопределено време.

Изключенията са изброени в заповедта

Изключение се допуска единствено, ако гражданите на съответните държави са с удостоверение за дългосрочно, постоянно или продължително пребиваване у нас, както и за членовете на техните семейства.

Основание за издаването на Заповедта е новата алинея 6 на Закона за здравето, която бе приета от парламента в рамките на извънредното законодателство, изготвено набързо от здравното министерство и предложено за гласуване първо в комисията по здравеопазване и след това на 1-во и 2-ро четене.

В утрешния ден се очаква нова порция извънредни закони, по думи на министъра на здравеопазването, в 16 часа трябва да се проведе извънредно заседание на комисията по здравеопазване.

Законодателната процедура се проведе с изключително голяма бързина, като обнародването и съответно влизането в сила на закона стана в рамките на 2 дни.

Основание за издаване на новата заповед е както новата алинея в чл. 63 от Закона за здравето, така и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед на премиера от 26 февруари, както и Решението за обявяване на извънредно положение у нас.

Още от трибуната парламента председателят на оперативния щаб, както и премиера, очертаха кръга от мерки, които евентуално ще бъдат взети и една от тях е затваряне на границите.

Промените в Закона за здравето дават нови правомощия на министъра

В рамките на правомощията на здравния министър, които са му предоставени със Закона за здравето, бе приета и заповедта за въвеждането на строгите противоепидемични мерки, която изпрати хиляди хора в неплатен отпуск.

Предвид непредвидимостта на ситуацията и усложняващата епидемична обстановка в Европа това допринесе за създаване на паника и масово изкупуване на стоки от първа необходимост и на лекарства от аптечната мрежа още в утрото след обявеното предложение към парламента за обявяване за извънредно положение.

С друга своя заповед здравния министър разкрива временни звена за граничен здравен контрол, като основанието е в същия член на Закона за здравето 63 във връзка с Наредбата за граничен здравен контрол, приета от Министерски съвет през 2006 г.

Съгласно чл. 4 ал.1 от Наредбата граничният здравен контрол е правомощие на съответните Регионални здравни инспекции.