Не всички психопати са по затворите, някои от тях заседават в бордовете на директорите на най-големите компании – обяви Робърт Хейер в своята лекция, съвсем на място наречена „Хищниците сред нас“.

Психопатията се отнася към така наречената тъмна триада на личностните черти наред с нарцисизма и макиавелизма.

Следва да се отбележи, че за разлика от останалите психологически заболявания и отклонения, тези 3 поведенчески черти са равномерно разпределени сред населението и не са така забележими.

Това означава, че независимо от степента на присъствие на тези особености в личността на човека – ниско, средно или високо, то той може напълно да съществува в обществото и да си взаимодейства с останалите хора.

С други думи, ако вашите показатели на „тъмната триада“ се намират на високо ниво, то това изобщо не означава, че имате проблеми в работата или в личния живот.

И въпреки че тези черти на характера предполагат антисоциална насоченост, последните изследвания установиха определени кариерни предимства, които получават притежателите на тези черти.

Психопатите принципно не са толкова порядъчни и отговорни, а са по-егоцентрични и жестоки от останалите. Макиавелизмът предполага склонност към външно, изкуствено обаяние, междуличностни манипулации, лъжи, жестокост и импулсивност.

Хората, притежаващи тези черти, нямат силни морални устои и са привърженици на идеи от рода – целта оправдава средствата, не може да се върви напред, без да се изреже единия ъгъл.

А нарцисизмът предполага с нищо необосновано чувство за собствено превъзходство и завишена, но често неустойчива и неуверена, самооценка.

Хората с тази особеност са убедени в своето особено положение и право, те са егоистични и не уважават другите.

Както показва терминът и древногръцкият мит, нарцистичните личности са до толкова погълнати от любов към себе си, че могат, дори да се удавят в любовта към себе си.

Ето защо им е толкова трудно да обръщат внимание на другите. Много от тях са обаятелни и тяхната харизма е изключително притегателна за обществото.

Тази страна на нарцисизма олицетворяват Силвио Берлускони, „преподобният“ Джими Джоунс и Стив Джобс.

От неотдавнашно изследване, проведено в немски компании, се установило, че нарцисизмът е обвързан с размера на работната заплата, докато макиавелизмът е пряко свързан с ръководната позиция и растежът в кариерата.

Тези асоциации не загубили своята значимост, дори когато било отчетено влиянието на демографията, продължителността на престоя на длъжността, размера на организацията и допълнително отработените часове.

Едно поразително изследване, което продължило цели 15 година, установява, че хората, притежаващи характерни черти едновременно на психопати и на нарцисисти, с времето е оказвали на самия връх на корпоративната йерархия и се превръщали в най-високоплатените топ мениджъри.

Тези данни също се подкрепят и от други научни разработки, според които нивото на клиничната психопатия в съветите на директорите на най-големите компании 3 пъти превишава средностатистическата за населението.

Защо тези „лоши момчета“ постигат огромни успехи в различни сфери на живота?

Това отчасти се дължи на факта, че покрай тъмната съществува и светла страна на тяхната личност.

Едно от изследванията, изучаващо съвпадението на положителните и отрицателните качества, установило, че за притежателите на чертите от тъмната триада са характерни също екстровертността, любопитството, откритостта за новите идеи и преживявания и чувство за собствено достойнство.

Освен това характеристиките на тъмната триада повишават нивото на съперничество в организацията, дори с цената на сътрудничеството и алтруизма.

Някои изследвания доказват, че тенденциите към психопатия и макиавелизъм способстват за тактиката на сплашване и съблазняване, които плашат опонентите, но очароват шефовете.