В много държави антибиотиците се използват от фермерите в много държави като стимулатори на растежа.

Прекомерното използване на антибактериални препарати в селското стопанство излага на сериозна опасност здравето на хората по целия свят, така се твърди в доклад, изготвен по поръчка на британското правителство.

Според изследователите фермерите е необходимо съществено да намалят използването на антибиотици в животновъдството и в птицевъдството, като се установят нови пределни, международно признати нормативи.

Докладът за резистентността към противомикробните препарати е изготвен под ръководството на лорд О’Нийл, бивш главен икономист на голяма американска банка.

Как се отбелязва в документа, повече от половината от общия обем на употребяваните антибиотици в света се използва в животновъдството и в птицевъдството и то не за лечение на заболявания, а за профилактика – за ускоряване на растежа на животните и птиците.

В страните от Европейския съюз, което означава, че и в България, използването на антибиотици като стимулатор на растежа е забранено от 2006-та година.

В САЩ, според лорд О’Нийл, в животновъдството и в птицевъдството се използват над 70% от общия обем антибиотици, и само 30% - за лечение на хората.

Авторите на изследването констатират, че поради прекомерно използване на антибиотици някои видове инфекции вече практически не се поддават на лечение.

Опасността се състои в това, че устойчивите на антибактериални препарати бактерии могат да се предават от животните на човека при употреба на недобре термично обработени месни продукти.

През ноември тази година в Китай учени установиха у бактериите генът mcr-1, който ги превръща в практически нечувствителни към въздействието на всички известни антибиотици.

Според изследователите, неотдавна аналогичен ген бил идентифициран при бактерии в Дания, а това означава, че може да се предположи, че така наречените супербактерии вече се разпространяват по целия свят.

Примерът от Дания

Според прогнозите, направени от авторите на доклада на база на сегашните данни, към 2030-та година обемът на използване на антибиотици в световното селско стопанство ще се увеличи с 67%.

Лорд О’Нийл прогнозира, че към 2050-та година от устойчиви към антибиотици инфекции по света ежегодно може би ще умират до 10 милиона души.

Авторите на доклада предлагат да се използва опитът на Дания и Холандия, където са установени строги норми за използване на антибиотици в селското стопанство.

Така например, в Дания е разрешено използването на не повече от 50 мг антибиотици на килограм живо тегло, като страната е един от най-големите износители на свинско в света.

В животновъдството и птицевъдството на САЩ днес се използват около 200 мг антибиотици на килограм живо тегло годишно, а в Кипър – 400 мг.

Много фермери обаче се опасяват, че ограниченията в използването на антибиотици ще повиши стойността на тяхната продукция, в резултат на което ще стане неконкурентноспособна.

Но датският пример показва, че в действителност, след определяне на началните разходи, в дългосрочна перспектива на цените това няма да се отрази, тъй като Дания продължава да задържа своя пазарен дял, въпреки рестрикциите що се отнася до използването на антибиотици.

Противомикробните препарати се използват там, където условията за отглеждане на птици и едър рогат добитък са далеч от идеалните, и съществува повишен риск от разпространение на инфекциозни заболявания.

Според авторите на доклада, фермерите са длъжни да обръщат повече внимание на санитарните и хигиенните условия в местата на отглеждане на животните и птиците.