Съгласно данни, получени от специалисти от университета „Бригъм Йънг“, щата Юта, САЩ, самотата е също толкова опасна за живота, както и проблемите с излишното тегло.

Експертите стигнали до заключението за това, че липсата на общуване може да доведе до ранна смърт.
Учените провели детайлен анализ на данните от няколко медицински изследвания, в които участвали повече от 3 милиона доброволци.

По време на експеримента всички участници трябвало да отговарят на въпроси за това до колко самотни или социално-изолирани са те.

За да бъдат получени точни данни, изследователите отчели всички важни фактори като пол на доброволците, тяхната възраст, социално-икономическия им фактор, а също и техните заболявания.

Резултатите показали, че самотата може да повиши риска от преждевременна смърт на практика също толкова, колкото и проблемите с излишното тегло.

Според авторите на изследването някои хора продължават да изпитват чувство за самота, дори и когато се намират в една компания с други хора. Причина за подобни негативни усещания могат да бъдат психически разстройства депресия и стрес.

Освен това някои доброволци съвсем преднамерено се изолират от обществото, обяснявайки такова поведение с това, че предпочитат самотата или са интроверти.

Такова поведение най-често било характерно за млади хора.

Учените отбелязват, че при хората в напреднала възраст понякога оставащи в пълна самота, рискът от преждевременна смърт рязко се повишава.

Ситуацията се разглежда от учените като критична, те твърдят, че в съвременния свят хората твърде много обичат самотата, а в скоро време и цялата планета я заплашва истинска епидемия от самота.

Днес социалната изолация, според данните, които били получени от изследователи, повишава риска от ранна смърт сред хората по-млади от 65-годишна възраст.

Следва да се припомни, че по-рано експертите откриха връзка между намаляването на продължителността на живота и наличието на психически заболявания при човека.

Изследванията показват, че такива проблеми с психиката, като депресия, тревожни разстройства, шизофрения отнемат около 10 години на живота на човека.

Данните, получени от международни група учени след анализ на резултатите на 200 изследвания, показват, че всяка година поради психически разстройства умират около 8 милиона души. Много често причина за много ранна смърт стават самоубийствата.

Следва да се отбележи, че наскоро бяха публикувани резултатите от социологическо проучване, поръчано от застрахователна компания, съгласно които хората се чувстват щастливи, като живеят само да 50-годишна възраст.

Основната цел на социологическото проучване било установяване на чувствата, които изпитват самотните хора. За тази цел било проведено запитване както на двойки в брак и съвместно съжителство, така и на ергени и стари моми.

В резултат на социологическото проучване се установило, че именно след 50-годишна възраст самотата престава да носи удоволствие.

В частност, изследователите установили, че сред тези били обвързани сериозно, до 50-годишна възраст били напълно способни да получават удоволствие от своята самота.

А това обуславя за такива хора редица преимущества. Например те разполагат с повече свободно време, което им позволява да се концентрират върху повече дейности.

Но с приближаването на 50-годишна възраст тези предимства се превръщат в сериозен недостатък за тях. Според проучването с напредването на годините 78% от самотните хора загубвали усещането си за щастие, същевременно 60% от семейните се чувствали щастливи.

Отбелязва се също, че емоционалното състояние на хората, които имали внуци, било много по-добро в сравнение с тези, които не са имали потомство.